ytc là gì

Lợi suất tịch thu (tiếng Anh: Yield To Call, viết lách tắt: YTC) là 1 trong thuật ngữ tài chủ yếu dùng để làm chỉ lợi suất tuy nhiên một trái ngược công ty có được nếu như sở hữu trái khoán cho tới ngày trái khoán được tịch thu và trước thời khắc đáo hạn của trái khoán.

ytc

Bạn đang xem: ytc là gì

Hình minh họa

Lợi suất tịch thu (Yield To Call)

Định nghĩa

Lợi suất tịch thu trong giờ Anh là Yield To Call.

Lợi suất thu hồi hoặc lãi suất thu hồi là 1 trong thuật ngữ tài chủ yếu dùng để làm chỉ lợi suất tuy nhiên một trái ngược công ty có được nếu như sở hữu trái khoán cho tới ngày trái khoán được tịch thu và trước thời khắc đáo hạn của trái khoán.

Lợi suất tịch thu vận dụng mang lại trái khoán rất có thể tịch thu, này đó là những dụng cụ được cho phép căn nhà sản xuất trái khoán thâu tóm về trái khoán vào trong ngày tịch thu (ngày mua sắm lại) bên trên nấc giá chỉ tịch thu (giá mua sắm lại).

Hiểu về lợi suất thu hồi

- thường thì doanh nghiệp lớn sản xuất trái khoán tất nhiên luật pháp tịch thu (mua lại) trái khoán trước hạn. Vấn đề này xẩy ra nếu mà doanh nghiệp lớn dự đoán lãi suất vay sẽ giảm sau thời điểm sản xuất trái khoán.

- Trái phiếu rất có thể tịch thu (trái phiếu rất có thể mua sắm lại) được cho phép căn nhà sản xuất rất có thể thâu tóm về trái khoán ở tại mức giá chỉ tịch thu được hướng đẫn trước thời gian ngày đáo hạn. Giá tịch thu thông thường là nấc giá chỉ vày mệnh giá chỉ cùng theo với một khoản trả lãi thường niên. Để mê hoặc căn nhà góp vốn đầu tư, trái khoán rất có thể tịch thu được sản xuất với lãi suất vay cao hơn nữa và khoản lãi đáo hạn cao hơn nữa đối với trái khoán thường thì.

- Dùng thước đo YTC nhằm giám sát nấc cống phẩm căn nhà góp vốn đầu tư có được nếu như doanh nghiệp lớn chuộc lại trước hạn với giá chỉ tịch thu F' > F.

Công thức xác lập lợi suất thu hồi

Thu nhập thường niên = Lãi coupon + [(Giá tịch thu - Giá mua)/Thời hạn còn lại]

Giá tầm = (Giá tịch thu + Giá mua)/2

Lợi suất tịch thu (YTC) = Thu nhập mặt hàng năm/ Giá trung bình

Lưu ý:

Xem thêm: consumer goods là gì

- Đây là công thức tính tầm lợi suất tịch thu. Tính đúng mực YTC là lợi suất trái ngược phiều thực hiện mang lại độ quý hiếm thời điểm hiện tại của tiền tệ nhận được kể từ trái khoán vày với giá chỉ mua sắm trái khoán bại liệt. Dòng chi phí nhận được bao gồm có: những khoản chi phí lãi coupon có được cho tới khi trái khoán bị tịch thu (tính cho tới ngày tịch thu thứ nhất - first đường dây nóng date) và giá mua sắm lại (call price).

- Lợi suất tịch thu được đo lường và tính toán với nhì giả thiết là:

(1) căn nhà góp vốn đầu tư tiếp tục sở hữu trái khoán cho tới ngày tịch thu đang được định

(2) căn nhà sản xuất tiếp tục mua sắm trái khoán vào trong ngày đó

Ví dụ

Một căn nhà góp vốn đầu tư mua sắm trái khoán tịch thu đem lãi suất vay coupon 6% giá chỉ 1.200 USD, mệnh giá chỉ 1.000 USD, cho tới khi thời hạn sót lại 10 năm, trái khoán rất có thể được thâu tóm về theo đòi ngày mua sắm đang được ấn lăm le với giá chỉ tịch thu là 1 trong.100 USD.

Giả sử ngày thâu tóm về thứ nhất cơ hội thời hạn sót lại của trái khoán là 5 năm. Xác lăm le lợi suất tịch thu YTC.

Lời giải:

- Lãi thường niên (annual interest) = 6% x 1.000 = 60 USD

- Chênh chếch kể từ giá chỉ thâu tóm về (discount from call) = 1.100 - 1.200 = -100 USD

- Thời lừa lọc sót lại cho tới khi bị tịch thu (years to tướng call) = 5

Xem thêm: happy lunar new year là gì

- Giá tầm (average price) = (1.100 +1.200)/2 = 1.150 (USD)

- Lợi suất tịch thu YTC = (60 - 100/5)/1.150 = 3,48%

(Tài liệu tham ô khảo: Investopedia; Giáo trình Thị ngôi trường tài chủ yếu và những lăm le chế tài chủ yếu, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)