you idiot là gì

[juː 'idiət]

Ví dụ về dùng You idiot nhập một câu và bạn dạng dịch của họ

Watson, you idiot, some moron has stolen our tent".

Watson, thằng ngốc, ai này đã tấn công cắp lều của Shop chúng tôi.'.

But that's what I love about

you,

 you idiot.”.

Đừng sở hữu hấp thụ nước ở vòi vĩnh phun, đồ ngốc này.

Watson, you idiot, somebody stole our tent!".

Watson, thằng ngốc, ai này đã tấn công cắp lều của Shop chúng tôi.'.

Xem thêm: meerkat là gì

Cô ngốc này, em ko biết rời sao?”?

Cảnh sát giao thông vận tải mắng tài xế" mày ngu…!

Cô lăm le giết mổ chúng tôi đấy hả, con ngốc này!?”.

Không chỉ nghĩ về bám theo một phía, cô ngốc ạ.

T- tao, giọng tao quay về rồi, tên ngốc này!

Kết quả: 179, Thời gian: 0.0468

Từng chữ dịch

S

Xem thêm: cigar là gì

Từ đồng nghĩa tương quan của You idiot

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

Tìm lần Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển vị thư

Truy vấn tự vị mặt hàng đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh