you deserve it là gì

Bạn đang xem: you deserve it là gì

Và Lúc sử

Anyway,

it

seems as if winter in England goes on forever;

Dù sao, tưởng chừng như ngày đông ở nước Anh kéo dãn dài mãi mãi,

Try pretending you don't really want

it,

assume

you

will never get

it,

or imagine

you

don't deserve it.

Thử thực hiện như bạn ko thực sự mong muốn

điều

ấy, test nhận định rằng

bạn

ko khi nào đạt được

điều

ấy, hoặc test tưởng tượng

bạn

ko xứng xứng đáng với điều ấy.

I'm so sánh sorry that I wasted your time because

you really

tự mean a lot đồ sộ mạ and

Tôi đặc biệt lấy thực hiện tiếc là đã trải

bạn

tiêu tốn lãng phí thì giờ chính vì

bạn

là kẻ đặc biệt cần thiết so với tôi, mong muốn

bạn

tiếp tục sinh sống một

In the kết thúc, you always have đồ sộ be fighting đồ sộ win something, as that's what this club and the fans really deserve and so sánh it's just that- second place is not enough.”.

Cuối nằm trong bạn luôn luôn nên pk nhằm giành thắng lợi vì như thế này là những gì tuy nhiên câu lạc cỗ này và độc giả thực sự xứng đáng, và bởi vậy chỉ là:

địa điểm loại nhì là ko đầy đủ.

While Google and the other major tìm kiếm engines(who don't really deserve mention, though I know Bing is trying

really

hard) stress that they want you đồ sộ design your sites for users rather kêu ca tìm kiếm engines, let's face it- it needs đồ sộ be structured properly for the engines

đồ sộ read if

you

ever want đồ sộ get those users.

Mặc cho dù Google và những dụng cụ lần kiếm rộng lớn khác(

những người ko thực sự đáng được nói tới, tuy nhiên tôi biết Bing đang được đặc biệt cố gắng) nhấn mạnh vấn đề rằng bọn họ mong muốn bạn kiến thiết trang web của tớ cho tất cả những người người sử dụng chứ không dụng cụ lần lần, hãy đương đầu với nó- rất cần được Cấu trúc

đích cho những dụng cụ phát âm nếu như

bạn

mong muốn đạt được những người tiêu dùng cơ.

You're loving too little but what you really want is đồ sộ love a little too much because you're usually with an amazing guy who deserves it.

Bạn đang yêu thương vượt lên không nhiều tuy nhiên điều bạn thực sự mong muốn là yêu thương rất nhiều vì như thế

bạn

thông thường ở mặt mày một chàng trai tuyệt hảo xứng đáng với điều này.

As my colleague Jake wrote,“You can't unfollow a close relative just because they post 12 times a day, for instance, even if they

really

 deserve it.”.

Một người cùng cơ quan của tôi đang được viết lách,“ Bạn ko thể bỏ theo dõi dõi một người bọn họ mặt hàng vì như thế bọn họ đăng bài xích 12 phen một ngày, trong cả Lúc bọn họ đáng bị vì vậy.”.

And you deserve it because

you really

worked hard đồ sộ get these results in your life.

nỗ lực nhập tất cả mới đây.

No one is going đồ sộ hand

you

anything,

and you're wrong if

Xem thêm: Nạp Tiền Ae888 Trong Vòng 3 Phút Với 4 Cách Khác Nhau

you

think

you

automatically deserve it- after all, you probably haven't

really

done anything yet.

Sẽ không có bất kì ai trả tận chỗ cho tới

bạn

cái gì,

và sai lầm đáng tiếc nếu như cho là

bạn

phân biệt xứng xứng đáng nhận nó- và sau nằm trong, Có nghĩa là bạn ko thực hiện được gì không còn.

When

you

are clear in your mind about what you really want and know that

you deserve

đồ sộ have it, then the Universe will

find avenues for this đồ sộ come đồ sộ you-- probably in ways

you

would not expect.

Khi

bạn

rõ nét về những gì bạn thực sự mong muốn và hiểu được

bạn

xứng danh đạt được , thì Vũ trụ tiếp tục lần ra

tuyến đường cho tới điều này cho tới với

bạn-

hoàn toàn có thể theo dõi những cơ hội

bạn

ko chờ mong.

While Google and

the other major tìm kiếm engines(which really tự not

deserve

mention, even though I know Bing is

really

trying hard) the emphasis they want them đồ sộ design their sites for users instead of tìm kiếm engines, let's face it- it has đồ sộ be Structured correctly for engines đồ sộ read if you ever want đồ sộ get users.

Mặc cho dù Google và

các dụng cụ lần kiếm rộng lớn khác( những người dân ko thực sự xứng danh nói tới, tuy nhiên tôi biết Bing đang được đặc biệt cố gắng) nhấn mạnh vấn đề rằng bọn họ mong muốn

bạn

kiến thiết trang web của tớ cho tất cả những người người sử dụng chứ không dụng cụ lần lần, hãy đương đầu với nó- rất cần được Cấu trúc

đích cho những dụng cụ phát âm nếu như bạn mong muốn đạt được những người tiêu dùng cơ.

I would lượt thích đồ sộ ask you- instead of having a trang web with an uncertain future, full of risks and negative emotions- is

it

not better đồ sộ channel your efforts in a creative and moral direction, đồ sộ develop a really good trang web that will be the first in Google because it deserves it?

Tôi chất vấn bạn, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một trang web

với

một sau này ko chắc chắn là, không hề thiếu những khủng hoảng rủi ro và những xúc cảm xấu đi, ko được

chất lượng rộng lớn nhằm lãnh đạo những nỗ lực của mình nhập một phía tạo ra và đạo đức nghề nghiệp và cải tiến và phát triển một trang web thực sự chất lượng tiếp tục là kẻ trước tiên bên trên Google một cơ hội đúng đắn chính vì anh xứng xứng đáng với nó?

Just because

you

think

you

are not worth

it

does not mean you really tự not

deserve it.

Chỉ vì như thế

bạn

suy nghĩ

bạn

ko xứng danh ko Có nghĩa là bạn thiệt sự ko xứng danh.

Although

you

may not pay much attention đồ sộ the

little voice the first time

you

hear

it,

each time

you

are neglected, disappointed, or abused the little voice will keep repeating its message- until

you

finally believe that you really aren't

deserving

of love.

Mặc cho dù

bạn

hoàn toàn có thể ko để ý cho tới tiếng nói nhỏ

ngay lần thứ nhất nghe, tuy nhiên từng phen

Xem thêm: Bí kíp đánh bài cào không bao giờ thua từ cao thủ Go88

bạn

bị quên khuấy, tuyệt vọng hoặc bị sử dụng quá, tiếng nói nhỏ tiếp tục kế tiếp tái diễn thông điệp của nó- cho tới Lúc

bạn

sau cuối tin yêu rằng bạn thực sự ko xứng danh với thương yêu.