why có nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /wai/

  Thông dụng

  Phó từ

  Tại sao, vì thế sao
  why was he late?
  sao anh ấy cho tới muộn?
  why not?
  tại sao không?
  That's the reason why
  Đó là nguyên nhân vì thế sao
  not to tướng know why
  không biết bên trên sao

  Danh kể từ, số nhiều whys

  Lý vì thế, nguyên nhân bên trên sao

  Thán từ

  Sao!, thế nào!
  why, it's quite easy!
  sao, thiệt là dễ!

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tại sao

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  call , ground , justification , necessity , occasion , reason , wherefore , argument , proof , aim , ambition , design , over , goal , intent , mark , meaning , object , objective , point , purpose , target , view , cause , how , motive , mystery

  Bạn đang xem: why có nghĩa là gì

  Xem thêm: dao động tiếng anh là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ