well over là gì

Để ghi chép chất lượng tốt và đạt điểm trên cao nhập IELTS Writing Task 1, câu nói. khuyên răn tâm thành là các bạn hãy rèn luyện thuần thục việc tế bào mô tả số liệu ước tính theo đuổi vô số cách thức không giống nhau.

1. Sử dụng phân số

Bạn đang xem: well over là gì

Bạn hãy quy thay đổi số liệu Xác Suất đi ra dạng phân số rồi lựa lựa chọn cụm kể từ tế bào mô tả phù hợp nhé.

Cách hiểu phân số:

  • Tử số là số điểm (cardinal number): one, two, three…
  • Mẫu số là số trật tự (ordinal number): third, fourth, fifth,…
  • Chú ý: Lúc tử số to hơn hoặc bắng 2 thì kiểu mẫu số cần ở dạng số nhiều (thêm s)

Ví dụ:

½ (50%): a half hoặc one half

¼ (25%): one quarter/ a quarter hoặc one fourth

¾ (75%) : three quarters

10%: one tenth/ a tenth hoặc one out of ten

50%: a half

60%: two thirds

2. Một số phó kể từ chỉ sự ước lượng

– Nhỏ hơn/ Dưới (so với cùng một số lượng sớm nhất thực hiện mốc)

Below

Under

Less than

– Lớn rộng lớn (so với cùng một số lượng sớm nhất thực hiện mốc)

More than

Over

Above

– Xấp xỉ

+ Trường ăn ý 1: số liệu cao hơn nữa hoặc thấp rộng lớn một chút

About

Approximately

Nearly

Almost

Roughly

Practically

Slightly

Marginally

+ Trường ăn ý 2: số liệu cao hơn nữa hoặc thấp rộng lớn vô cùng nhiều

Considerably

Significantly

Chú ý: + Đối với những kể từ chỉ sự nhỏ hơn/ to hơn, những chúng ta có thể phối kết hợp nằm trong kể từ “just”, “well” hoặc nhằm tế bào mô tả rõ ràng rộng lớn nhé:

just under: thấp rộng lớn một chút

Xem thêm: superiority là gì

well over: cao hơn nữa vô cùng nhiều

Như vậy, số liệu trở thành rõ rệt rộng lớn rồi đúng không ạ nào?

+ Đối với cách sử dụng phân số, chúng ta nên phối kết hợp với những phó kể từ chỉ sự “xấp xỉ”.

Cùng test một vài ví dụ nhé:

31%: just over 30%/ about 30%/ about one third/ slightly over a third

19%: just under 20%

77%: slightly more kêu ca three quarters

64%: almost two thirds

3. Các cụm kể từ chỉ sự ước tính chung

Số nhỏ nhất: A mere/ a modest 2% of…

Số nhỏ (5%, 10%, 15%…): the minority of…

Số vừa phải cần (20%, 30%…): a large proportion/ percentage of…

Số lớn: many/ a considerable + number of…

50%: the majority of…

Số to hơn (60%, 70%…): A massive/ A considerable/ A hefty 60% of

Đa số (80 %, 85%, 90%,…): The vast majority of/ The overwhelming majority of/ Almost all (trên 95% chẳng hạn)

Với những cơ hội bên trên, bọn chúng bản thân nằm trong rèn luyện với 2 ví dụ tại đây, nhằm coi số liệu ước tính rất có thể “thiên thay đổi vạn hóa” ra làm sao nhé:

About 51% of students felt satisfied with the teaching quality:

+ Just over 50% of students

+ Slightly more kêu ca one half of students…

+ About half of students…

Only 11% of filmgoers thought films helped promote cultural awareness:

+ Approximately/ almost one out of ten

+ (Only) a tiny/ small minority of filmgoers…

+ Just over a tenth of/ one in ten filmgoers

+ Just over 10%

+ Slightly more kêu ca 10%

Còn thật nhiều kỹ năng hữu ích không giống, hãy xem thêm những khóa huấn luyện bên trên IBEST nhé:

Way đồ sộ IELTS (target 5.0)

IELTS Headway (target 5.5-6.0)

IELTS Success (target 6.5-7.0)

Xem thêm: cancelled là gì

IELTS Mastery (target 7.0++)

Tiếng Anh tổng quát

Chúc chúng ta học tập tốt!