trustees là gì

/trʌs´ti:/

Thông dụng

Danh từ

Người được uỷ thác coi nom
he is the trustee of nephew's property
anh tớ là kẻ được uỷ thác coi nom gia tài của con cháu trai
Uỷ viên cai quản trị (của một ngôi trường học tập, tổ chức triển khai kể từ thiện...)
board of trustees
ban cai quản trị
Nước coi coi một cương vực được ủy thác

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

người được tin

Kinh tế

người được ủy thác
bare trustee
người được ủy thác đơn thuần
constructive trustee
người được ủy thác ngụ ý
constructive trustee
người được ủy thác ý niệm (ngầm hiểu)
managing trustee
người được ủy thác cai quản lý
trustee investment
đầu tư của những người được ủy thác
người giám hộ
người nhận di chuyển sản
người nhận đem tài sản
người vận hành gia tài gởi giữ
người vận hành gia tài gửi giữ
người vận hành thụ thác
người thụ ủy

Giải quí VN: Xem Trust.

testamentary trustee
người thụ ủy di chúc
trustee bankruptcy
người thụ ủy vô vụ đập sản
trustee of a living trust
người thụ ủy ủy thác của những người còn sống
người tín thác
bond trustee
người tín thác trái ngược phiếu
trustee in bankruptcy
người tín thác đập sản
trustee stocks
chứng khoán của những người tín thác
viên vận hành tài sản
viên cai quản tài

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
agent , custodian , executor , executrix , fiduciary , guardian , keeper , warden , administrator , bailee , depositary , depository , director , overseer , regent

Bạn đang xem: trustees là gì

Xem thêm: what that nghĩa là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ