trung quốc trong tiếng anh là gì

Bản dịch của "Trung Quốc" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: trung quốc trong tiếng anh là gì

tiếng Trung Quốc {danh (r)}

Bản dịch

VI

Trung Quốc {danh kể từ riêng}

VI

thuộc Trung Quốc {tính từ}

VI

Xem thêm: crud là gì

tiếng Trung Quốc {danh kể từ riêng}

VI

sử Trung Quốc {danh từ}

sử Trung Quốc (từ khác: bắc sử)

Xem thêm: what that nghĩa là gì

VI

tiếng Trung Quốc {tính từ}

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đòi văn cảnh của "Trung Quốc" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "Trung Quốc" nhập giờ đồng hồ Anh