trừ khi tiếng anh là gì

Thế nên, trừ khi các bạn tin yêu 34 tình huống cơ là trinh tiết phái nữ mang bầu.

So unless you believe in 34 cases of virgin births --

Bạn đang xem: trừ khi tiếng anh là gì

Trừ khi ông đem những lo phiền quan ngại không giống.

Unless you have other concerns.

Anh, cũng trở nên ngi ngờ, trừ khi anh thể hiện được lời nói phân tích và lý giải xác đáng

are a suspect unless you give us a good explanation.

Trừ khi cậu học tập được cơ hội rời ngoài phiền hà.

Unless you can learn to tướng stay out of trouble.

Tất cả những kiệt tác giờ đồng hồ Đức, trừ khi đem chú giải.

All publications in German, unless otherwise noted.

Câu vấn đáp là ko, trừ khi ông mong muốn con cái ông bị làm thịt.

The answer is no, unless you want your boy killed.

Trừ khi giờ đây hắn đang được truy sát cô ấy phía trên.

Unless, of course, he's up there killing her right now.

Trừ khi ông tao không thích.

Unless he didn't.

Ngoại trừ khi chủ yếu tôi phía trên sàn.

Except when it's mạ on the floor.

Trừ khi nó đem gì cơ tương quan cho tới thực tiễn rằng Panama là trung tâm cọ chi phí.

Unless it had something to tướng vì thế with the fact that Panama is a hub for money laundering.

Trừ khi nường mong muốn tao sinh sống.

Only if you want mạ to tướng live.

Sản phẩm rất có thể nhằm lại tóc cảm hứng 'giòn' trừ khi chải ra bên ngoài.

The product may leave hair feeling 'crunchy' unless brushed out.

Trừ khi triết lý rất có thể thực hiện cho 1 Juliet,

Xem thêm: and then là gì

Unless philosophy can make a Juliet,

Trừ khi anh tiếp tục sẵn sàng nhằm rằng những gì anh tấp tểnh rằng mang đến em biết.

Unless you're ready to tướng tell mạ what you said you'd tell mạ.

Chúng ko hung hăng trừ khi bị rình rập đe dọa, Vì vậy bọn chúng ko đặc trưng nguy khốn.

They wouldn't vì thế it unless there was a damn good chance of getting killed, wouldn't they?

trừ khi cậu mong muốn...

unless you want to tướng...

ROMEO Không cần tôi, trừ khi khá thở của ngán chán nản rên rỉ,

ROMEO Not I; unless the breath of heartsick groans,

Trừ khi này đó là cảnh cô bị tiêu diệt, điểm nhưng mà tao tiếp tục hát vang bài xích ca mừng.

Except at your death scene, where I shall burst into tuy nhiên.

Trừ khi nó thoát khỏi sảnh.

Unless it's out of the park.

Cô ko thể ngừng lại trừ khi trận chiến cơ xong xuôi.

You keep going till the gorilla wants to tướng stop.

Trừ khi bằng hữu không thể được gật đầu.

Unless you are disapproved.

Trừ khi anh mong muốn em tiếp cận cơ như Little Bo Peep.

Unless you would lượt thích mạ to tướng go as Little Bo Peep.

Trừ khi mang 1 nguyên do nào là này mà cậu không thích thực hiện thế.

Unless there's another reason you don't want it.

“Anh tao tiếp tục lên ghế năng lượng điện,” thân phụ Atticus rằng, “Trừ khi thống đốc rời tội mang đến anh tao.

Xem thêm: what that nghĩa là gì

“He’ll go to tướng the chair,” said Atticus, “unless the Governor commutes his sentence.

Anh ko hề biết tí gì về tình thương yêu chỉ trừ khi nào là anh đem yêu

You cannot know about it unless you have it.”