timestamps là gì

TimestampDấu thời gian. Đây là nghĩa giờ đồng hồ Việt của thuật ngữ Timestamp - một thuật ngữ nằm trong group Technology Terms - Công nghệ vấn đề.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thời hạn đạt được vấn đề thời hạn tương quan cho tới một sự khiếu nại được ghi lại tự PC và sau này được tàng trữ như 1 khúc mộc hoặc siêu tài liệu. Bất kỳ sự khiếu nại hoặc hoạt động và sinh hoạt rất có thể là một trong lốt thời hạn ghi lại, tùy nằm trong nhập nhu yếu của người tiêu dùng hoặc những kĩ năng của quy trình tạo nên lốt thời hạn.

Bạn đang xem: timestamps là gì

Xem thêm: Thuật ngữ technology A-Z

Giải mến ý nghĩa

Timestamps là một trong chức năng đặc biệt quan trọng so với đa số những quy trình PC tương quan, nhất là cho những mục tiêu đồng hóa hóa. Ví dụ, timestamps bên trên những tập dượt tin cậy cần thiết sao lưu đặc biệt cần thiết là những hình thức sao lưu rất có thể biết sự khác lạ trong số những tập dượt tin cậy bên trên sao lưu và những tập dượt tin cậy thời điểm hiện tại, ví dụ, mặc dù nó đã trở nên thay cho thay đổi hoặc ko nên là tham ô chiếu tự timestamp ngày đổi khác.

Timestamp là một trong dạng thời hạn được dùng nhằm xác lập 1 thời điểm rõ ràng nhập quy trình tàng trữ hoặc xử lý tài liệu. Timestamp thông thường được dùng làm tàng trữ thời hạn của một sự khiếu nại hoặc thời khắc một hành vi đã và đang được triển khai. Timestamp thông thường được hiển thị theo dõi format tháng ngày năm giờ giây phút, ví dụ: “2022-12-17 14:32:05”. phần lớn ngữ điệu thiết kế và dụng cụ tàng trữ tài liệu sở hữu tương hỗ dùng timestamp nhằm tàng trữ và xử lý tài liệu theo dõi thời hạn.

Xem thêm: Những kinh nghiệm bán buôn giày thể thao tại Hà Nội cho dân buôn mới

Xem thêm: rhinitis là gì

What is the Timestamp? - Definition

A timestamp is temporal information regarding an sự kiện that is recorded by the computer and then stored as a log or metadata. Any sự kiện or activity could have a timestamp recorded, depending on the needs of the user or the capabilities of the process creating the timestamp.

Understanding the Timestamp

Timestamps are an essential feature for most computer-related processes, especially for synchronization purposes. For example, timestamps on files that require backups are essential ví that the backup mechanism can know the difference between the tệp tin on backup and the current tệp tin, for example, whether it has been changed or not as referenced by the date-modified timestamp.

Thuật ngữ liên quan

  • File System
  • Operating System (OS)
  • Debugging
  • Metadata
  • Julian Date
  • Computer System
  • End User
  • Offline
  • Quantum Computing
  • Storage Device

Source: Timestamp là gì? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm