sưng tiếng anh là gì

Bản dịch của "sưng" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: sưng tiếng anh là gì

Bản dịch

VI

mắt sưng húp {danh từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "sưng" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: gastrobar là gì

Vietnamese Cách dùng "swell up" vô một câu

Some venoms make you swell up a lot and some venoms don't, but they can be really toxic.

With the ground already saturated from melting snow, rivers will have the potential vĩ đại swell up even more.

Xem thêm: study nghĩa tiếng việt là gì

One side of the face, hand, or arm may swell up.

If kids swell up, does that mean they have an allergy?

These numbers drop down significantly in the following quarters allowing other gadget makers vĩ đại swell up their numbers.