Nghĩa Của Từ Stalemate Là Gì ? Nghĩa Của Từ Stalemate

Ngoài trường hợp hai kỳ thủ chủ động thỏa thuận hòa cờ nhau. Sau đây là một số tình huống hoà cơ bản.Bạn đang xem: Stalemate là gì

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Stalemate Là Gì ? Nghĩa Của Từ Stalemate

- Không thể chiếu hết Vua đối phương

- Chiếu vĩnh viễn

- Hết nước đi

- Bất biến 3 lần

- Luật 50 nước đi

1. Khi một bên không còn đủ lực lượng để chiếu hết Vua đối phương


*

*

*

*

Hình 8.3: Vua Tượng chống Vua Hình 8.4: Vua+quân nhẹ

chống Vua+quân nhẹ

Trong những hình trên cả hai bên đều không đủ lực lượng để chiếu bí Vua đối phương, ván cờ hoà.

2. Chiếu vĩnh viễn: là một chuỗi các nước chiếu mà Vua không thể ẩn núp và cũng không có quân nào có thể cản được những nước chiếu liên tục đó.


*

Xem thêm: dao động tiếng anh là gì

Hình 8.5: Chiếu vĩnh viễn

Ở hình 8.5 Đen liên tục đi những nước Xb1Xb2 để chiếu Vua Trắng, Vua Trắng không thể ẩn núp và cũng không có quân nào có thể cản được Xe Đen thực hiện những nước chiếu liên tục đó. Ván cờ hòa do Vua Trắng bị chiếu vĩnh viễn.


Hình 9.1: Hoà do hết nước đi

Ở hình 9.1 đến lượt Đen đi, Đen không bị chiếu và Vua Đen không còn ô nào hợp lệ để di chuyển. Ván cờ kết thúc hoà do hết nước đi.

4. Bất biến 3 lần: nếu một thế cờ được lặp đi lặp lại 3 lần và lượt đi thuộc về cùng một bên thì ván cờ đó hòa.


Hình 9.2: Hoà do bất biến 3 lần

Theo hình 9.2, Đen thủ hoà ván cờ bằng cách: 1...Hg4 2.Vh1 Hf3 3.Vg1 Hg4 4.Vh1 Hf3 5.Vg1. Đến nước này thế cờ được lặp lại y như ban đầu đã 3 lần và đến lượt Đen đi nên ván cờ kết thúc hòa.


Hình 9.3: Hòa cờ do luật 50 nước đi

Xem thêm: cftc là gì

Trên hình 9.3, hai bên di chuyển liên tục nhiều nước nhưng không có nước bắt quân, đi tốt nào, ván cờ hòa theo luật định.