sorts of là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ sáu, 11/3/2016, 16:42 (GMT+7)

Những kể từ này rất có thể thay cho thế nhau về nghĩa. "Kind of" khá phổ biến trong những khi "sort of" người sử dụng vô văn trình bày nhiều hơn nữa, còn "type of" hoặc xuất hiện tại ở văn viết lách.

Bạn đang xem: sorts of là gì

Kind of dùng để làm duy nhất group với đặc thù tương tự động nhau hoặc một loại xác lập. Ví dụ "Vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel (Phương tiện giao thông vận tải người sử dụng 2 loại nhiên liệu là xăng và dầu).

Còn type of dùng để làm chỉ sự nhiều chủng loại của một loại, ví dụ : Type of xế hộp, type of bread....

Sort of duy nhất group với nằm trong đặc thù cùng nhau, ví dụ : "We both lượt thích the same sort of music" (Chúng tôi đều thích một loại nhạc).

Cả 3 thông thường với this hoặc that đứng trước và danh kể từ số không nhiều theo dõi sau. Một số ví dụ:

- His teacher does not tolerate this kind of mistake (Thầy của anh ấy tao ko mang đến qua chuyện lỗi loại này).

- She is the sort of woman who always gets what she wants (Cô ấy là loại người phụ phái nữ luôn luôn với những gì bản thân muốn).

- What type of xế hộp tự you drive? (Anh lái loại xe cộ nào là vậy?)

Kinds of, sorts of, types of tiếp tục lên đường với these hoặc those. Ví dụ:

Xem thêm: đằng trước tiếng anh là gì

- My teacher does not tolerate these kinds of mistakes (Thầy giáo tôi ko bỏ lỡ những lỗi loại này).

- I hate those sorts of people who only care about money (Tôi ghét bỏ loại người chỉ biết quan hoài cho tới tiền).

- These types of cars are expensive vĩ đại lập cập. (Những nhãn hiệu xe thế này giắt lắm).

Trong văn trình bày, kind of sort of còn được dùng để làm thực hiện vơi, thực hiện mang đến câu bớt nóng bức hoặc nhã nhặn rộng lớn. Ví dụ "She's kind of strange" (Cô ấy khá kỳ lạ), "I sort of think we should go home" (Tôi chợt suy nghĩ tất cả chúng ta nên về nhà).

Kind of và sort of Lúc dùng thường thì tiếp tục là 1 trong những cụm danh kể từ, trong những khi nếu như dùng để làm đem ý vơi câu, trình bày tách thì lại phát triển thành trạng kể từ và rất có thể đứng trước những kể từ không giống hoặc cuối câu.

Ví dụ:

- What sorts of shoes tự you need? (Bạn cần thiết loại giầy nào?).

Xem thêm: cigar là gì

It's cold in here, kind of (Ở trên đây giá buốt đấy).

Tiếng Anh với sự khác lạ đằm thắm văn viết lách và văn trình bày, vì thế người học tập cần thiết để ý dùng đích thị kể từ vào cụ thể từng tình huống. Người Anh rất có thể ko trình bày như các gì dạy dỗ vô sách vở và giấy tờ, tuy nhiên Lúc bọn họ viết lách thì tiếp tục tương tự động sách.

Hải Khanh