Trình Bày, So Sánh Cuộc Cải Cách Minh Trị Với Cuộc Cải Cách Ở Xiêm

Câu trả lời chính xác nhất: Trong lịch sử thế giới đã trải qua rất nhiều cuộc cải cách khác nhau trong đó có 2 cuộc cải cách lớn đó là cuộc cải cách của Xiêm và cuộc cải cách của Nhật Bản.

* Giống nhau:

Bạn đang xem: Trình Bày, So Sánh Cuộc Cải Cách Minh Trị Với Cuộc Cải Cách Ở Xiêm

- Về bối cảnh lịch sử: đến giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cả 2 nước đều lâm vào tình trạng khủng hoảng và đứng trước nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc. => Từ bối cảnh đó, cả 2 nước đều tiến hành cải cách.

- Về nội dung cải cách: Đều tiến hành các cải cách theo khuôn mẫu của phương Tây. Đó là các cải cách về kinh tế, quân sự, giáo dục.

- Về kết quả: đều đưa cả 2 nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và nguy cơ trở thành nước thuộc địa.

- Về tính chất: đều được coi là những cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

* Khác nhau:

- Về công cuộc cải cách:

+ Người tiến hành: ở Nhật là Thiên hoàng Minh Trị, ở Xiêm là vua Rama V.

+ Nội dung cải cách: điểm nổi bật ở Xiêm là chính sách ngoại giao mềm dẻo. Lợi dụng vị trí nước đệm giữa 2 thế lực Anh - Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền đất nước. Điều này ở Nhật không có .

*

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về cuộc cải cách của Xiêm và Nhật bản qua bài viết dưới đây nhé!


Mục lục nội dung


1. Cuộc cách mạng của Xiêm.


2. Cuộc cách mạng Nhật Bản


3. So sánh cải cách của Xiêm và Nhật bản


+ Giữa thế kỉ XIX đứng trước sự đe dọa xâm lược của phương Tây, Ra-ma IV (Môngkút ở ngôi từ 1851-1868) đã thực hiện mở cửa buôn bán với nước ngoài, lợi dụng sự kiềm chế giữa các nước tư bản để bảo vệ nền độc lập của đất nước.

+ Ra-ma V (Chulalongcon ở ngôi từ 1868 - 1910) đã thực hiện nhiều chính sách cải cách.

- Nội dung của cuộc cải cách

 + Kinh tế:

Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch.

 Công thương nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng.

+ Chính trị :

 Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây.

 Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

 Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện) .

 Chính phủ có 12 bộ trưởng .

+ Quân đội: tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.

+ Xã hội: xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng người lao động.

+ Đối ngoại:

 Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.

 Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa và giữ được chủ quyền độc lập.

- Tính chất: một cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

- Trong bối cảnh chung của châu Á, Thái Lan đã thực hiện đường lối cải cách, chính nhờ đó mà Thái Lan thoát khỏi thân phận thuộc địa giữ được độc lập.

- Ý nghĩa của cuộc cải cách

+ Đưa nền kinh tế của Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, ổn định tình hình chính trị - xã hội, xây dựng được quân đội vững mạnh.

+ Giúp Xiêm giữ vững chủ quyền đất nước, thoát khỏi số phận trở thành thuộc địa như các nước khác. Mặc dù còn phải chịu nhiều lệ thuộc về kinh tế, chính trị vào Anh, Pháp.

-Tính chất :

+ Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa và giữ được chủ quyền độc lập.

+Tính chất: một cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

Xem thêm: timestamps là gì

+ Trong bối cảnh chung của châu Á, Thái Lan đã thực hiện đường lối cải cách, chính nhờ đó mà Thái Lan thoát khỏi thân phận thuộc địa giữ được độc lập.

- Lý do Cuộc cải cách được coi là mang tính chất của cuộc cách mạng không triệt để :

- Năm 1861, Ra ma V đã tiến hành cải cách toàn diện đất nước mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản không triệt để và trở thành nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị mất độc lập.

- Là cuộc cách mạng tư sản dưới hình thức cải cách do giai cấp phong kiên tiến hành đã xóa bỏ những cản trở của phong kiến mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển đưa nước Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

- Nhưng là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì không xóa bỏ phong kiến, không giải quyết ruộng đất và dân chủ cho nông dân.

*

2. Cuộc cách mạng Nhật Bản

- Trước cải cách

+ Về chính trị : Chế độ mạc phủ Tôkugaoa đứthống trị ở Nhật và rơi vào khủng hoảng

+ Về kinh tế : Nhật vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu, tuy vậy đcủa mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thành ttrường thủ công tương đối phát triển.

+ Về xã hội - Tầng lớp Đaimyô lắm quyền lực trong nhà nước ; Tầng lớp võ sĩ Samurai không có nhiều quyền kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa.

- Bối cảnh

+ Phong trào đấu tranh chống Sôgun phát triển mạnh mẽ vào những năm 60 của TK XIX, khiến chế độ Mạc phủ sụp đổ.

+ 1/1868, Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi đã tiến hành duy tân, đưa Nhật thoát khỏi lạc hậu và phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

-Nội dung của cuộc cải cách

+ Về chính trị - Xóa bỏ chế độ Mạc phủ, thiết lập chế độ quân chành Hiến pháp 1889)

+ Về kinh tế : Thi hành chính sách thống nhất tiền tệ, thị trường cơ sở hạ tầng...

+ Về quân sự : Tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, tnghĩa vụ, phát triển công nghiệp sản xuất vũ khí

+ Về giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng đi du học..

- Ý nghĩa: Nhật thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược, phát triểntư bản chủ nghĩa

- Tính chất: Là một cuộc cách mạng tư sản từ trên

- Lý do Cuộc cải cách được coi là mang tính chất của cuộc cách mạng tư sản :

+ Mục đích nhằm lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến. Thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Lực lượng lãnh đạo là tầng lớp trên (Thiên Hoàng) cùng với tầng lớp quý tộc tư sản hóa.

3. So sánh cải cách của Xiêm và Nhật bản

Trong lịch sử thế giới đã trải qua rất nhiều cuộc cải cách khác nhau trong đó có 2 cuộc cải cách lớn đó là cuộc cải cách của Xiêm và cuộc cải cách của Nhật Bản.

* Giống nhau:

- Về bối cảnh lịch sử: đến giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cả 2 nước đều lâm vào tình trạng khủng hoảng và đứng trước nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc. => Từ bối cảnh đó, cả 2 nước đều tiến hành cải cách.

- Về nội dung cải cách: Đều tiến hành các cải cách theo khuôn mẫu của phương Tây. Đó là các cải cách về kinh tế, quân sự, giáo dục.

- Về kết quả: đều đưa cả 2 nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và nguy cơ trở thành nước thuộc địa.

- Về tính chất: đều được coi là những cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

* Khác nhau:

- Về công cuộc cải cách:

+ Người tiến hành: ở Nhật là Thiên hoàng Minh Trị, ở Xiêm là vua Rama V.

Xem thêm: đi rave là gì

+ Nội dung cải cách: điểm nổi bật ở Xiêm là chính sách ngoại giao mềm dẻo. Lợi dụng vị trí nước đệm giữa 2 thế lực Anh - Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền đất nước. Điều này ở Nhật không có.

------------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn tìm hiểu So sánh cải cách của Xiêm và Nhật bản? Hy vọng qua bài viết các bạn sẽ trang bị cho mình thêm thật nhiều kiến thức hữu ích , cần thiết . Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi bài viết của chúng tôi. Chúc các bạn học tập tốt nhé!