representative là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˌrɛ.prɪ.ˈzɛn.tə.tɪv/
Hoa Kỳ[ˌrɛ.prɪ.ˈzɛn.tə.tɪv]

Tính từ[sửa]

representative /ˌrɛ.prɪ.ˈzɛn.tə.tɪv/

Xem thêm: poster nghĩa tiếng việt là gì

Bạn đang xem: representative là gì

 1. Miêu miêu tả, biểu lộ.
  manuscripts representative of monastic life — những sách ghi chép tay mô tả cuộc sống tu hành
 2. Tiêu biểu, tượng trưng; đại diện thay mặt.
  a meeting of representative men — buổi họp của những người dân xài biểu
  a representative collection of stamps — bộ thu thập tem xài biểu
 3. (Chính trị) Đại nghị.
  representative government — chủ yếu thể đại nghị
 4. (Toán học) Biểu biểu diễn.
  representative system — hệ biểu diễn

Danh từ[sửa]

representative /ˌrɛ.prɪ.ˈzɛn.tə.tɪv/

 1. Cái tiêu biểu vượt trội, loại đại diện, loại điển hình nổi bật, hình mẫu.
 2. Người đại biểu, người đại diện thay mặt.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Nghị viên.
  the House of Representative — (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) hạ nghị viện

Tham khảo[sửa]

 • "representative". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)
Mục kể từ này còn nguyên sơ. Quý Khách rất có thể viết vấp ngã sung.
(Xin coi phần trợ canh ty nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)