quý trọng tiếng anh là gì

Tại sao cây ôliu đặc biệt quan trọng được quý trọng vô thời Kinh Thánh?

Why were olive trees particularly appreciated in Bible times?

Bạn đang xem: quý trọng tiếng anh là gì

Quý trọng những điều thiêng liêng liêng

Appreciate Spiritual Things

17 phút: Sự sống—Món tiến thưởng nên được quý trọng.

17 min: Life —A Gift vĩ đại Be Cherished.

Họ thành ý quý trọng điều Ngài.

They had heartfelt appreciation for it.

Ti-mô-thê là 1 trong những phụ tá vô cùng được sứ đồ dùng Phao-lô quý trọng.

Timothy was a highly valued assistant vĩ đại the apostle Paul.

Việc quý trọng mạng sinh sống xúc tiến tất cả chúng ta nhập cuộc thánh chức như vậy nào?

How does respect for life motivate us in the ministry?

Chị nói: “Ta hoàn toàn có thể hiểu rằng là tao với quý trọng thân thiện thể bản thân không”.

“When you treat your toàn thân right, you can tell,” she says.

18 quý khách với thiệt sự quý trọng ân phước nhận được?

18 Do You Really Appreciate Your Blessings?

Quý trọng vợ

‘Assigning Wives Honor

Họ quý trọng sự chỉ dẫn và những điều khuyên nhủ dựa vào Kinh Thánh của những trưởng lão.

(Acts 2:42) They valued the Scriptural counsel and direction received from the older men.

Bài này cũng thảo luận những điều sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta luôn luôn lưu giữ lòng quý trọng Kinh Thánh.

1:21) The article also discusses what will help us vĩ đại maintain our appreciation for the Bible.

Chúng tao tin yêu kiên cố Đức Giê-hô-va cũng quý trọng nỗ lực tận tình của mình.

We can be confident that Jehovah values their whole-souled efforts as well.

Mình nên quý trọng tiến thưởng quý Cha ban mang đến,

Xem thêm: Cầu Thủ Georgia Nổi Tiếng: Ngôi Sao Sáng Của Bóng Đá Đất Nước Gruziya"

We prize the gift of true contentment

Gương của Ru-tơ và Na-ô-mi nhắc tất cả chúng ta quý trọng mái ấm gia đình mình

The examples of Ruth and Naomi remind us vĩ đại appreciate what family we have

2 Chúa Giê-su quý trọng thông thường thờ ở Giê-ru-sa-lem.

2 The temple in Jerusalem was dear vĩ đại Jesus’ heart.

Chúng tao hoàn toàn có thể tin yêu kiên cố Đức Giê-hô-va quý trọng điều gì?

We can be sure that Jehovah appreciates what?

1, 2. (a) Tại sao tất cả chúng ta quý trọng những người dân chúng ta trung thành với chủ và khoan dung?

1, 2. (a) Why tự we appreciate friends who are loyal and forgiving?

Cần nên quý trọng sự khéo léo mặc dù nhiều người ko coi trọng.

Wisdom is vĩ đại be valued even when there is a general lack of appreciation for it.

• quý khách quý trọng những anh chị vô hội thánh vì như thế những nguyên do nào?

• In what ways tự you appreciate the brothers and sisters in your congregation?

Bạn với quý trọng chúng ta không?

Do you appreciate them?

Chúng tao hoàn toàn có thể làm những gì khiến cho thấy bản thân quý trọng thánh chức?

How can we show that we treasure the ministry?

Hãy ghi nhớ rằng ngài quý trọng trong cả lễ phẩm của những người dân Y-sơ-ra-ên bần hàn.

Recall that Jehovah valued even the sacrifices offered by poorer Israelites.

• Chúa Giê-su biểu lộ lòng quý trọng qua quýt những cơ hội nào?

• In what ways did Jesus show appreciation?

Bạn với lòng quý trọng như vậy so với Đức Giê-hô-va không?

Xem thêm: Top 7 Local Brand được yêu thích nhất ở Việt Nam hiện nay

Do you appreciate Jehovah in that way?

Điều gì sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta luôn luôn quý trọng Kinh Thánh?

What will help us vĩ đại maintain our appreciation for the Bible as a precious gift from God?