Quy Định Khám Chữa Bệnh Bảo Hiểm Y Tế, Quy Định Khám Chữa Bệnh Bằng Bảo Hiểm Y Tế

Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.Trường hợp cấp cứu: Được tiếp nhận tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tùy thân chứng minh nhân thân hợp lệ trước khi ra viện.Trường hợp chuyển tuyến điều trị: Được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định trong trường hợp cơ sở Khám chữa bệnh BHYT vượt quá khả năng điều trị hoặc các dịch vụ kỹ thuật đơn vị không triển khai thực hiện. Người bệnh phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và giấy chuyển viện của cơ sở Khám chữa bệnh chuyển tuyến.Trường hợp thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh: Đối tượng là” sĩ quan hạ sĩ quan, người làm công tác cơ yếu..; Người có công với cách mạng; Thân nhân người có công với cách mạng (cha đẻ, mẹ đẻ, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Trẻ em dưới 6 tuổi; Người thuộc diện bảo trợ bảo trợ hàng tháng;” thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển 2 chiều trong trường hợp chuyển tuyến kỹ thuật.Trường hợp khám lại: theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở Khám chữa bệnh. Giấy hẹn khám lại chỉ sử dụng cho 01 lần thực hiện khám chữa bệnh.

*

Bạn đang xem: Quy Định Khám Chữa Bệnh Bảo Hiểm Y Tế, Quy Định Khám Chữa Bệnh Bằng Bảo Hiểm Y Tế

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế

Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế.Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định của Luật BHYT.Được khám bệnh, chữa bệnh.Được tổ chức Bảo hiểm Y tế chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ Bảo hiểm Y tế.Yêu cầu tổ chức Bảo hiểm Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm y tế

Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn (nếu không phải trường hợp được cấp thẻ).Sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ Bảo hiểm Y tế.Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức Bảo hiểm y tế, Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.Giữ gìn thẻ khỏi bị mất, rách, hỏng. Khi làm rách, hỏng hoặc mất thẻ thì phải làm đơn để đổi hoặc cấp lại.Kiểm tra tên, tuổi ghi trên thẻ BHYT khi nhận thẻ. Nếu thông tin không đúng thì báo ngay với đại lý để chỉnh sửa.

THỦ TỤC KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Đối với người đi khám bệnh, chữa bệnh:

– Người có thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình ngay thẻ BHYT có ảnh, trường hợp thẻ BHYT không có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp; Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp phải xuất trình thêm một số giấy tờ khác (quy định trong thành phần hồ sơ).

– Trong trường hợp cấp cứu: trước khi ra viện người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT cùng với một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ để được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT ngay tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* Thành phần hồ sơ

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ

– Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (bản chính);

Xem thêm: rhinitis là gì

– Xuất trình một trong các loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp như: Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Thẻ Đảng viên, Thẻ Công an nhân dân, Thẻ quân nhân,Thẻ đoàn viên công đoàn, Thẻ học sinh, Thẻ sinh viên, Thẻ cựu chiến binh, Giấy phép lái xe hoặc một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ khác.

– Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT; trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cha (mẹ) hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để thanh toán với cơ quan BHXH.

– Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp.

– Xuất trình thêm Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm theo mẫu số 05/BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam để được miễn phần cùng chi trả trong năm khi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến (nếu có).

– Trường hợp được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế: Giấy chuyển tuyến theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT-BTC;

– Trường hợp đến khám lại theo yêu cầu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tuyến trên không qua nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hẹn người bệnh đến khám lại ghi trên Giấy ra viện hoặc Sổ khám bệnh) (bản chính). Mỗi giấy hẹn khám lại được sử dụng 01 lần theo thời gian ghi trên giấy hẹn.

– Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh khi đi công tác; làm việc lưu động; đi học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú (không phải trong tình trạng cấp cứu): được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT và phải xuất trình một trong các giấy tờ sau đây: giấy công tác, quyết định cử đi học, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú (bản chính hoặc bản sao)

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ người bệnh xuất trình, trường hợp đủ điều kiện thì giải quyết cho người bệnh hưởng chế độ BHYT ngay tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xem thêm: ascendant là gì

Để được tư vấn cụ thể và biết thêm các thông tin về dịch vụ khám, chữa bệnh Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 02106.589.589