phong cảnh trong tiếng anh là gì

Cái của tôi không tồn tại gì ngoài phong cảnh.

Mine had nothing but scenery on it.

Bạn đang xem: phong cảnh trong tiếng anh là gì

Mặc mặc dù cả group nhìn và một phong cảnh, từng người thấy một cơ hội không giống nhau.

Although the entire group beholds the same scene, each person sees it differently.

Bạn rất có thể coi tác động của mặt mày trời và tia nắng lên phong cảnh.

You can view the effect of the sun and sunlight across the landscape.

Ở điểm cao sở hữu điểm chất lượng tốt là phong cảnh vô cùng đẹp mắt.

High places lượt thích this are the best because the night scene is the best.

Các chúng ta cũng có thể nhìn phong cảnh.

You'd be able to tát watch the view.

Phong cảnh ko thì ko đầy đủ.

Landscape was not enough.

Đối với tôi, bại là 1 trong những điều làm thế nào lãng rất rộng ngoài phong cảnh tuyệt hảo.

To bầm, it was a huge distraction from the magnificent view.

Phong cảnh là phẳng phiu với một trong những undulations và sở hữu có một loạt những loại thực vật.

The landscape is flat with some undulations and contains a wide range of vegetation types.

Hai tháp, một tòa mái ấm chủ yếu, một tầng và một sảnh, với cùng 1 phong cảnh đẹp mắt.

Two towers, one main building, one story and a pavilion, with a great view.

Các hồ nước nước và núi bên trên phía trên phối kết hợp dẫn đến một phong cảnh vô nằm trong tuyệt vời.

The lakes and mountains combine to tát size impressive scenery.

Phong cảnh đẹp mắt hơn hết sự tế bào miêu tả.

The scenery was beautiful beyond mô tả tìm kiếm.

phong cảnh nhìn kể từ bên trên sảnh thượng vô cùng tuyệt vời.

And the view from the terrace quite breath-taking.

Xem thêm: crud là gì

Các phong cảnh ngoạn mục tạo cho cuộc hành trình dài nhiều năm 26 giờ đồng hồ càng thêm thắt yêu thích.

The 26-hour journey was enhanced by spectacular scenery.

The North East: Di sản Anh Quốc (Phong cảnh ở Anh).

The North East: English Heritage (England's Landscape).

KENYA là 1 trong những xứ sở hữu phong cảnh vạn vật thiên nhiên vô cùng ngoạn mục.

KENYA is a land of great natural splendor.

Đó là 1 trong những tranh ảnh phong cảnh với những hero chỉ khoác 1/2, đang được húp rượu.

It was a landscape with figures, semi- dressed, drinking wine.

Tom và Mary ngắm nhìn phong cảnh, tay vô tay.

Tom and Mary admired the scenery as they held hands.

Sau bại, này đó là tranh ảnh phong cảnh.

Then, that is scenery painting.

Chúng tôi nói đến chuyện vẽ lại phong cảnh

We talked about capturing nature in art.

Cảnh bại so với tôi là phong cảnh đẹp tuyệt vời nhất và buồn nhất cõi trần thế.

This is, to tát bầm, the loveliest and saddest landscape in the world.

Hơn nữa, ko nên từng người đều triệu tập vô và một phần của phong cảnh.

Furthermore, not everyone focuses on the same portion of the scene.

Phong cảnh đẹp tuyệt vời nhất tuy nhiên tôi thấy ở châu á là Sri Lanka và Bali.

The most beautiful landscapes I had seen in Asia were Sri Lanka and Bali.

Ngưỡng của thân ái khoa học tập Và kĩ năng tạo hình phong cảnh xúc cảm của bọn chúng tôi?

Xem thêm: study nghĩa tiếng việt là gì

What are the thresholds between science and its ability to tát shape our emotional landscape?

Phong cảnh sở hữu truyền hứng thú cho tới anh không?

Do the views inspire you?