off balance sheet là gì

Các khoản mục ngoài bảng bằng phẳng (tiếng Anh: Off-Balance Sheet) là 1 thuật ngữ cho những gia sản hoặc nợ cần trả ko xuất hiện nay bên trên bảng bằng phẳng kế toán tài chính của doanh nghiệp lớn.

Off-Balance Sheet

Bạn đang xem: off balance sheet là gì

Hình minh họa

Các khoản mục ngoài bảng bằng phẳng (Off-Balance Sheet)

Định nghĩa

Các khoản mục ngoài bảng bằng phẳng trong giờ Anh là Off-Balance Sheet.

Các khoản mục ngoài bảng cân nặng đối thông thường gọi tắt là các mục nước ngoài bảng.

Các khoản mục ngoài bảng bằng phẳng (OBS) là 1 thuật ngữ cho những gia sản hoặc nợ cần trả ko xuất hiện nay bên trên bảng bằng phẳng kế toán tài chính của doanh nghiệp lớn.

Xem thêm: dao động tiếng anh là gì

Mặc mặc dù ko được ghi nhận bên trên bảng bằng phẳng kế toán tài chính, những khoản mục ngoài bảng bằng phẳng vẫn chính là gia sản và nợ cần trả của doanh nghiệp lớn.

Bản hóa học và đặc thù của những khoản mục ngoài bảng cân nặng đối

- Các mục nước ngoài bảng thông thường là những mục ko thuộc về hoặc nhiệm vụ thẳng của doanh nghiệp lớn. Ví dụ, những khoản vay mượn được kinh doanh thị trường chứng khoán hóa và buôn bán không còn bên dưới dạng số vốn liếng, số tiền nợ được đảm bảo an toàn được ghi nhận ngoài buột sách của ngân hàng. Một hợp đồng mướn hoạt động là một trong mỗi khoản mục ở ngoài bảng bằng phẳng kế toán tài chính thông dụng nhất.

- Các khoản mục nước ngoài bảng là côn trùng quan hoài rộng lớn so với những căn nhà góp vốn đầu tư khi tấn công giá sức khỏe mạnh tài chính của doanh nghiệp lớn. Các mục nước ngoài bảng thông thường khó khăn xác lập và theo dõi dõi vô report tài chủ yếu của một doanh nghiệp lớn vì thế bọn chúng thông thường chỉ xuất hiện nay trong số chú thích kèm theo. Ngoài rời khỏi, côn trùng quan hoài là một trong những khoản mục nước ngoài bảng đem năng lực trở nên những số tiền nợ ẩn.

- Ví dụ, nhiệm vụ nợ được thế chấp vay vốn (CDO) hoàn toàn có thể trở nên gia sản ô nhiễm và độc hại - loại gia sản đùng một cái trở thành gần như là tổn thất thanh toán, trước lúc những căn nhà góp vốn đầu tư trí tuệ được năng lực xẩy ra rủi ro khủng hoảng.

Xem thêm: đi rave là gì

Ví dụ

Vụ bê bối Enron là 1 trong mỗi cách tân và phát triển trước tiên đem việc dùng những thực thể nước ngoài bảng tới sự để ý của công bọn chúng.

Trong tình huống của Enron, doanh nghiệp lớn sẽ xây dựng dựng một gia sản như xí nghiệp sản xuất năng lượng điện và tức thì ngay lập tức tuyên tía lợi tức đầu tư dự loài kiến bên trên buột sách của tớ tuy vậy bọn họ tiếp tục không tìm được xu nào là kể từ nó. Nếu lệch giá trong phòng máy năng lượng điện nhỏ rộng lớn số chi phí dự loài kiến, thay cho ghi nhận một khoản lỗ, doanh nghiệp lớn tiếp tục đem những gia sản này trở thành khoản mục ngoài bảng bằng phẳng, điểm tuy nhiên tổn thất sẽ không còn được report.

(Tài liệu tham ô khảo: Off-Balance Sheet (OBS) - Investopedia)