nuôi cá tiếng anh là gì

Nuôi cá vàng thường thì là kha khá đơn giản dễ dàng.

Breeding common goldfish is relatively easy.

Bạn đang xem: nuôi cá tiếng anh là gì

Tôi ko nghĩ về anh rất có thể nuôi cá nhập chống.

Well, I don't think you can keep a fish in your room.

Nhà tù là bể nuôi cá, nam nhi ạ.

Prison is a fishbowl, son.

Tôi trước đó chưa từng gặp gỡ ai nuôi cá nhập căn nhà ngủ.

Well, I've never had anybody who kept a fish in their room.

Điều này dẫn theo việc nuôi cá, tôm và những động vật hoang dã giáp xác ở Negev.

This has led vĩ đại the farming of fish, shrimp and crustaceans in the Negev.

* Đi thăm hỏi một viện kho lưu trữ bảo tàng, tọa lạc bể nuôi cá, hoặc vườn bách thú.

* Visit a museum, aquarium, or zoo.

Chăn nuôi cá, cho tới ni là cơ hội chăn nuôi động vật hoang dã cực tốt tuy nhiên loại người dân có.

Now, fish farming is by far the best animal farming available vĩ đại humankind.

Chúng tớ rất có thể nuôi cá phát triển protein thời gian nhanh và đem omega-3s."

We can produce a fish that's a net gain of marine protein and has omega-3s."

Trong Harvest Moon: Back vĩ đại Nature người nghịch tặc rất có thể nuôi cá.

In Harvest Moon: Back vĩ đại Nature the player can raise fish.

Bởi vì thế những thành phầm phụ của gà: lông, ngày tiết, xương,... được nghiền rời khỏi nhằm nuôi cá.

Because the byproducts of chickens -- feathers, blood, bone -- get ground up and fed vĩ đại fish.

Giờ hãy đối chiếu vấn đề đó với chăn nuôi cá.

And now let's compare that with fish farming.

Lồng nuôi cá nhập vùng biển khơi ngỏ cũng chính là được thông dụng.

Cage farming of fishes in open seas is also gaining popularity.

Hòn hòn đảo có tầm khoảng 100.000 hộ nông trại nuôi cá thương nghiệp hoặc mang tính chất khu vực.

Xem thêm: Cách chơi kèo giao bóng trước đơn giản cho tân thủ

The island has an estimated 100,000 local, commercial fish farming families.

Và tiếp sau đó là thời điểm ngày hôm nay, tầm khoảng tầm 4 giờ chiều tiếp tục tấn vô tư bình nuôi cá.

And you threw a fish tank around four today.

Nghe này, anh biết nó như thể bể nuôi cá nhập cơ, tuy nhiên nỗ lực cút.

Look, I know it's lượt thích a fishbowl in there, but try.

Việc nuôi cá hồi dẫn cho tới nhu yếu cao về cá bùi nhùi hoang dại.

Salmon farming leads vĩ đại a high demand for wild forage fish.

Tây Ban Nha: Nuôi cá vền biển khơi bởi vì thực phẩm thực vật

Fishing: How the Sea Fed Civilization.

Cả nhì loại này rất có thể được lưu giữ nhập bể nuôi cá.

Both species may be kept in aquariums.

Larry, em hiểu được anh trúng, tuy nhiên em cần sinh sống nhập cái bể nuôi cá này và nó cứ...

Larry, I know that you're right, but I have vĩ đại live in this fishbowl and it's just... WOMAN:

Công nghệ tiên tiến và phát triển được dùng nhằm nuôi cá bên trên những hồ nước tự tạo nhập tụt xuống mạc Negev.

Pioneering technology is being used vĩ đại breed fish in artificial lakes in the Negev desert.

Nó được lai tạo ra trở nên loại vật chịu đựng rét mướt đem trong mỗi bế nuôi cá của con cái người

It was accidentally released from the aquarium in Monaco, it was bred vĩ đại be cold tolerant vĩ đại have in peoples aquaria.

Họ tiếp tục dành được thành công xuất sắc rất hiếm trong những việc nuôi cá mập nhằm nuôi nhốt trước lúc được thả.

They had the rare success of getting the shark vĩ đại feed in captivity before its release.

Ông tạo ra rời khỏi đĩa Secchi được sử dụng Reviews về cường độ nước nhập biển khơi, hồ nước và hồ nước nuôi cá.

He invented the Secchi disk, which is used vĩ đại measure water transparency in oceans, lakes and fish farms.

Suchart Ingthamjitr , một nhân viên cấp dưới của công tác thuỷ sản MRC bảo rằng trại nuôi cá chung thỏa mãn nhu cầu nhu yếu .

Xem thêm: Bầu Cua online và những ván cược thú vị tại Gemwin

Suchart Ingthamjitr , a program officer at the MRC 's fishery program , says fish farms help meet demand .

Lợi nhuận toàn thị trường quốc tế nhằm nuôi cá được ghi lại bởi vì FAO nhập năm 2008 đạt 33,8 triệu tấn, trị giá bán khoảng tầm 60 tỷ USD.

The 2008 global returns for fish farming recorded by the FAO totaled 33.8 million tonnes worth about $US 60 billion.