my sister nghĩa là gì

[mai 'sistər]

Ví dụ về dùng My sister vô một câu và phiên bản dịch của họ

I Wish I hoàn toàn có thể Shimmy Giống như My Sister Kate.

I Wish I hoàn toàn có thể Shimmy Giống như My Sister Kate.

What is my sister doing there, and why are the drapes shut?

Em tớ làm những gì ở cơ và vì sao rèm lại đóng?

Tớ

không thích em tớ bị tiêu diệt.

Giờ này,

có thể bà còn nói chuyện với vợ tôi….

Xem thêm: Cập nhật các cầu thủ trong đội hình Man UTD gặp Man City

Điều tương tự động cũng xảy cho tới với vợ tôi».

My sister will surely want đồ sộ come here with bầm.”.

Mẹ

tôi

đã và đang tiến hành như thế với vợ tôi.

Hắn chống bức u

tôi,

anh trai tôi, chị 

tôi

và cả tôi.

Kết quả: 3301, Thời gian: 0.0306

Từng chữ dịch

S

Xem thêm: and then là gì

Từ đồng nghĩa tương quan của My sister

Cụm kể từ vô trật tự chữ cái

Tìm dò xét Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển vị thư

Truy vấn tự vị mặt hàng đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh