my birthday nghĩa là gì

Nếu chúng ta chưa chắc chắn cách vấn đáp ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh Khi ai cơ chất vấn, thì nội dung bài viết này là dành riêng cho chính mình. Monkey khêu ý cơ hội nói tới ngày sinh nhật chuẩn chỉnh nhất tức thì tại đây. Mời chúng ta nằm trong đón phát âm.

Cách chất vấn về ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh

Các thắc mắc về ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bạn đang xem: my birthday nghĩa là gì

Trước không còn, tất cả chúng ta hãy nằm trong mò mẫm hiểu một vài cơ hội chất vấn về ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh thông dụng nhất. Cụ thể như sau:

 • When is your birthday?  Sinh nhật của người tiêu dùng là lúc nào?

 • What date is your birthday?: Ngày sinh nhật của người tiêu dùng là gì?

 • What is your date of birth? Ngày sinh của người tiêu dùng là gì? (Thường được vấn đáp với tháng ngày, năm sinh khá đầy đủ.)

Tương tự động, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể suy rời khỏi cơ hội chất vấn ngày sinh nhật của đối tượng người dùng loại phụ thân xuất hiện tại vô cuộc đối thoại như sau:

 • When is his birthday?: Sinh nhật của anh ý ấy là lúc nào?

 • What date is your father’s birthday?: Ngày sinh nhật của phụ thân chúng ta là gì?

 • When is Ann’s birthday?: Sinh nhật của Ann là lúc nào?

 • What date is your sister’s birthday?: Ngày sinh của em gái chúng ta là gì?

Cách vấn đáp ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh

Cách vấn đáp ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Để biết phương pháp vấn đáp ngày sinh nhật của tôi Khi người không giống chất vấn, chúng ta nên biết cơ hội dùng một vài kiểu mẫu câu giờ đồng hồ Anh và kể từ vựng chỉ thời hạn như ngày, mon,...

Cấu trúc câu vấn đáp ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh

Nếu chúng ta vẫn tồn tại đang được do dự trong những việc mò mẫm câu vấn đáp về chủ thể ngày sinh nhật. Hãy nằm trong Monkey ôn tập dượt lại một vài kiểu mẫu câu thông thường sử dụng nhất nhé.

 • My birthday is on… : Sinh nhật của tôi vào….

 • His birthday is on…: Sinh nhật của ông ấy vào….

 • My date of birth is….: Ngày sinh nhật của tôi là….

 • Her date of birth is….: Ngày sinh nhật của bà ấy là….

Từ vựng ngày, mon nhằm vấn đáp sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh

Monkey gửi cho tới chúng ta bảng tổ hợp 31 ngày, 12 mon vô năm, những ngày vô tuần nhằm chúng ta có thể tiếp xúc về chủ thể sinh nhật trôi chảy nhất.

Ngày vô mon (Day of the month)

Tiếng Anh

Viết tắt

Phiên âm

Ngày

first

1st

/ˈfɝːst/

1

second

2nd

/ˈsek.ənd/

2

third

3rd

/θɝːd/

3

fourth

4th

/fɔːrθ/

4

fifth

5th

/fɪfθ/

5

sixth

6th

/sɪksθ/

6

seventh

7th

/ˈsev.ənθ/

7

eighth

8th

/eɪtθ/

8

ninth

9th

/naɪnθ/

9

tenth

10th

/tenθ/

10

eleventh

11th

/əˈlev.ənθ/

11

twelfth

12th

/twelfθ/

12

thirteenth

13th

/θɝːˈtiːnθ/

13

fourteenth

14th

/ˌfɔːrˈtiːnθ/

14

fifteenth

15th

/ˌfɪfˈtiːnθ/

15

sixteenth

16th

/ˌsɪkˈstiːnθ/

16

seventeenth

17th

/ˌsev.ənˈtiːnθ/

17

eighteenth

18th

/ˌeɪˈtiːnθ/

18

nineteenth

19th

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

19

twenty

20th

/ˈtwen.t̬i/

20

twenty-first

21st

/ˌtwen.t̬iˈfɝːst/

21

twenty-second

22nd

/ˈtwen.t̬iˈsek.ənd/

22

twenty-third

23rd

/ˈtwen.t̬i θɝːd/

32

twenty-fourth

24th

/ˈtwen.t̬i fɔːrθ/

24

twenty-fifth

25th

/ˈtwen.t̬i fɪfθ/

25

twenty-sixth

26th

/ˈtwen.t̬i sɪksθ/

26

twenty-seventh

27th

/ˈtwen.t̬i ˈsev.ənθ/

27

twenty-eighth

28th

/ˈtwen.t̬i eɪtθ/

28

twenty-ninth

29th

/ˈtwen.t̬I naɪnθ/

29

thirtieth

30th

/ˈθɝː.t̬i.əθ/

30

thirtieth – first

31st

/ˈθɝː.t̬i.əθ ˈfɝːst/

31

Các mon vô năm (Month of the year)

Tiếng Anh

Phiên Âm

Ký hiệu

Tháng

January

/ˈʤænjuˌɛri/

Jan

Tháng 1

February

Xem thêm: đằng trước tiếng anh là gì

/ ˈfɛbjəˌwɛri/

Feb

Tháng 2

March

/ mɑrʧ/

Mar

Tháng 3

April

/ ˈeɪprəl/

Apr

Tháng 4

May

/ meɪ/

May

Tháng 5

June

/ ʤun/

Jun

Tháng 6

July

/ ˌʤuˈlaɪ/

Jul

Tháng 7

August

/ ˈɑgəst/

Aug

Tháng 8

September

/ sɛpˈtɛmbər/

Sep

Tháng 9

October

/ ɑkˈtoʊbər/

Oct

Tháng 10

November

/ noʊˈvɛmbər/

Nov

Tháng 11

December

/ dɪˈsɛmbər/

Dec

Tháng 12

 Các ngày vô tuần (Day of the week)

Tiếng Anh

Phiên Âm

Ký hiệu

Nghĩa

Monday

/ˈmʌndi/

Mon

Thứ 2

Tuesday

/ˈtuzdi/

Tue

Thứ 3

Wednesday

/ˈwɛnzdi/

Wed

Thứ 4

Thursday

/ˈθɜrzˌdeɪ/

Thu

Thứ 5

Friday

/ˈfraɪdi/

Fri

Thứ 6

Saturday

/ˈsætərdi/

Sat

Thứ 7

Sunday

/ˈsʌnˌdeɪ/

Sun

Chủ nhật

Cách trình bày ngày sinh nhật ví dụ vô giờ đồng hồ Anh

Để nói tới một ngày ví dụ vô năm, chúng ta có thể xem thêm bên dưới đây:

Ngày vô mon + Of + Tháng 


Ví dụ: 

 • 1st of March: Ngày mồng 1 mon 4

 • 2nd of May: Ngày mồng 2 mon 5

 • 15th of June: Ngày 15 mon 6

 • 23rd of August: Ngày 23 mon 7

 • 28th of October: Ngày 28 mon 10

Tháng + Viết tắt của ngày 

Viết tắt của ngày + Tháng


Ví dụ: 

 • June 2nd: Ngày mồng 2 mon 6 

 • January 5th: Ngày mồng 5 mon 1 

 • 10th January 

 • 15th February 

Áp dụng cơ hội ghi chép trình bày ngày ví dụ như bên trên nhằm vấn đáp về ngày sinh nhật, tớ sở hữu như sau: 

 • My birthday is on 1st of March: Sinh nhật tôi là vào trong ngày mồng 1 mon 3.

 • My date of birth is 15th of June: Ngày sinh của tôi là 15 mon 6.

 • My birthday is on May 1st: Sinh nhật tôi vào trong ngày mồng 1 mon 5 

 • It’s on November 11th: Vào ngày 11 mon 11 

Một số kiểu mẫu câu không giống vấn đáp về ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh 

Mẫu câu 

Dịch nghĩa

My birthday is on tomorrow.

Sinh nhật của tôi vào trong ngày mai.

Tomorrow is my birthday.

Ngày mai là sinh nhật của tôi.

My date of birth is on next Sunday.

Ngày sinh của tôi thì vô Chủ nhật cho tới.

My birthday is next month.

Sinh nhật tôi vô mon cho tới.

My date of birth is on 2nd of next month.

Ngày sinh của tôi vô mồng 2 của mon sau. 

My birthday is on tomorrow.

Sinh nhật của tôi thì vào trong ngày mai. 

Today is my 18th birthday.

Hôm ni là sinh nhật phen loại 18 của tôi. 

My birthday is coming soon.

Sinh nhật tôi tiếp đây rồi.

I look forward to lớn my birthday.

Tôi mong đợi cho tới ngày sinh nhật của tôi. 

The day after tomorrow is my birthday.

Ngày cơ là sinh nhật của tôi. 

My birthday will be tomorrow evening.

Sinh nhật tôi tiếp tục ra mắt vô tối mai. 

My birthday các buổi party will be held tomorrow evening.

Bữa tiệc sinh nhật của tôi sẽ tiến hành tổ chức triển khai vô tối ngày mai. 

My birthday is drawing near.

Ngày sinh nhật tôi đang được sát kề. 

My birthday is coming near.

Sinh nhật tôi đang được cho tới rồi.

My birthday falls on a Sunday this year.

Sinh nhật tôi rơi vào một trong những ngày căn nhà nhật của trong năm này. 

Yesterday was my birthday.

Hôm qua chuyện là ngày sinh nhật của tôi. 

My birthday coincides with yours.

Ngày sinh nhật của tôi trùng với ngày sinh của người tiêu dùng. 

My birthday is in October. 

Sinh nhật tôi vô mon 10. 

My birthday is one month from today.

Một mon nữa là sinh nhật tôi tính từ thời điểm ngày thời điểm ngày hôm nay. 

I will be twenty next birthday.

Sinh nhật cho tới tôi tiếp tục tròn trĩnh đôi mươi tuổi tác. 

Hội thoại về (hỏi - trả lời) ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh

Giao tiếp giờ đồng hồ Anh về chủ thể sinh nhật. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dưới đấy là một ví dụ về cuộc đối thoại chất vấn và vấn đáp về sinh nhật vô nằm trong giản dị bởi vì giờ đồng hồ Anh.

Ann : Good morning, Billy. (Chào buổi sáng sớm, Billy) 

Billy: Good morning, Ann. (Chào buổi sáng sớm, Ann) 

Ann : Why are you looking so sánh happy? (Sao nhìn chúng ta sở hữu vui sướng thế?) 

Billy: I’m going to lớn celebrate my 18th birthday anniversary. (Mình chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật phen loại 18 của mình) 

Ann : When is your birthday? (Sinh nhật chúng ta vô lúc nào vậy?) 

Billy: It’s on 19th May. (Sinh nhật bản thân vào trong ngày 19 mon 5)

Ann: Really? (Thật sao?) 

Billy: Sure, you are invited to lớn my birthday party. (Đúng rồi, bản thân mời mọc chúng ta cho tới nhập cuộc tiệc sinh nhật của tôi nhé.) 

Ann: Will you invite any other person? (Bạn tiếp tục mời mọc những ai nữa?) 

Billy: Yes, my cousins and friends will join the party. (Ừ, bản thân mời mọc bằng hữu chúng ta mặt hàng và một vài người chúng ta tham gia.) 

Ann: I shall also join the các buổi party. (Mình tiếp tục nhập cuộc với cậu.) 

Billy: I think we will have a nice time. (Mình nghĩ về tất cả chúng ta sẽ có được khoảng chừng thời hạn rất rất đẹp) 

Ann: I bởi so sánh. (Mình cũng nghĩ về vậy) 

Xem thêm: revolving credit là gì

Billy: Thanks. (Cảm ơn bạn) 

Ann: Wekcome. (Không sở hữu gì) 

Trên đấy là một vài khêu ý của Monkey giúp đỡ bạn ôn tập dượt lại cách vấn đáp ngày sinh nhật vô giờ đồng hồ Anh. Hy vọng rằng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả hoàn toàn có thể tiếp xúc thỏa sức tự tin như người bạn dạng xứ. Hãy hóng đón những bài học kinh nghiệm tiếp theo sau của Monkey nhé!