một nửa tiếng anh là gì

a half

Cách một người phiên bản xứ phát biểu điều này

Bạn đang xem: một nửa tiếng anh là gì

Hình hình ảnh mũi tên

Cách một người phiên bản xứ phát biểu điều này

Hình hình ảnh mũi tên

Học những loại được phát biểu nhập đời thực

(Không đem phiên bản dịch của dòng sản phẩm nào là ở phía trên đâu nhé!)

App Store logo

4.8 bên trên 5 sao

Các kể từ và kiểu câu liên quan

không đem toilét nào là trống

there are no toilets available

không may là không hề số chỗ ngồi nào là trống

unfortunately there were no seats available

thằng ngốc!

what an idiot!

Hình hình ảnh cô nàng đang được chỉ tay

Chúng tôi khiến cho việc học tập trở thành vui sướng nhộn

các video clip Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào trong 1 ngữ điệu mới? Chúng tôi đem đấy nhé!

các video clip Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào trong 1 ngữ điệu mới?
Chúng tôi đem nhé!

Xem thêm: meerkat là gì

Một cách thức tuy nhiên dạy dỗ chúng ta cả những kể từ chửi bới? Cứ tưởng là các bạn sẽ ko căn vặn cơ.

Một cách thức tuy nhiên dạy dỗ chúng ta cả những kể từ chửi bới?
Cứ tưởng là các bạn sẽ ko căn vặn cơ.

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ tiếng bài bác hát yêu thương quí của bạn?Chúng tôi cũng có thể có luôn luôn.

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ tiếng bài bác hát yêu thương quí của bạn?
Chúng tôi cũng có thể có luôn luôn.

Tìm thăm dò những #noidung chúng ta yêu thương thích

Học nói tới những chủ thể chúng ta thực sự quan liêu tâm

Xem video

Hơn 48,000 đoạn phim của những người phiên bản ngữ

Học kể từ vựng

Chúng tôi dạy dỗ chúng ta những kể từ trong mỗi video

Chat với Membot

Luyện luyện phát biểu với đối tác chiến lược ngữ điệu là AI của bọn chúng tôi

Công thức kín của Memrise

Công thức kín của Memrise

Xem thêm: celebs là gì

Giao tiếp

Được hiểu vị người khác

Ứng dụng Memrise khả dụng bên trên cả tranh bị địa hình và trình duyệt máy tính