Mẫu Đơn Xác Nhận Con Thương Binh Bệnh Binh, Mẫu Giấy Xác Nhận Con Thương Binh, Bệnh Binh

Với đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm và lành nghề cùng thời gian thực hiện đảm bảo, Luật ACC luôn đem đến các dịch vụ pháp lý trọn gói, giá rẻ một cách tận tâm cho quý khách. Trong đó có các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, soạn thảo hồ sơ, cung cấp các mẫu giấy tờ trong đó có mẫu đơn xác nhận con thương binh. Tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để biết thêm chi tiết nhé!

*
Mẫu đơn xác nhận con thương binh mới nhất

1. Thương binh là gì?

Thương binh là những người thuộc lực lượng vũ trang, bao gồm quân nhân, công an nhân dân, do chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh chống tội phạm, dũng cảm làm nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, nguy hiểm, vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân, hoặc làm nghĩa vụ quốc tế…mà bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” thuộc một trong các trường hợp: Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu; bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể; làm nghĩa vụ quốc tế; đấu tranh chống tội phạm; dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Mẫu đơn xác nhận con thương binh

2.1 Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: Mẫu Đơn Xác Nhận Con Thương Binh Bệnh Binh, Mẫu Giấy Xác Nhận Con Thương Binh, Bệnh Binh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ….. tháng …. Năm 20…

UBND (cấp huyện, thị)……..

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:…../ GCN/LĐ-TBXH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Con Thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ, con người HĐKC bị nhiễm CĐHH Phòng Lao động – Thương binh xã hội ….. chứng nhận. (ghi tên của Phòng Lao động- Thương binh xã hội) Cháu:….. Năm sinh:…… (ghi tên của con thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ) Là con:…… có số sổ:……. Tỷ lệ:……. Họ và tên Người có công trong giấy chứng nhận:…… Nguyên quán:…… Trú quán:……

Thủ trưởng đơn vị

2.2 Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

GIẤY XÁC NHẬN

Xem thêm: crud là gì

THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Thông tin về thân nhân người có công với cách mạngHọ và tên: ……. (ghi theo Chứng minh nhân dân) Ngày tháng năm sinh:……/……/…… Giới tính: ….. (ghi theo Chứng minh nhân dân) Nơi đăng ký thường trú: …… (ghi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/ thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố) Quan hệ với người có công với cách mạng (1): ……Thông tin về người có công với cách mạngHọ và tên: ……. Ngày tháng năm sinh:……/……/..… Giới tính: …… Thuộc diện người có công với cách mạng (2): …….. Số hồ sơ: ……. Nơi đăng ký thường trú (nếu có): ……. (ghi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/ thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4) Ông/bà:………………… Là thân nhân người có công với cách mạng.

Thủ trưởng đơn vị

(Họ và tên, ký, đóng dấu)

……, ngày….tháng…năm…

Xác nhận của người có công với cách mạng

(Chữ ký, họ và tên)

(3)

…, ngày…tháng….năm…

Người đề nghị xác nhận

(Chữ ký, họ và tên)

Xem thêm: midlife crisis là gì

3. Hướng dẫn ghi mẫu đơn xác nhận con thương binh

(1) Ghi quan hệ người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. (2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng. (3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công với cách mạng đã từ trần. (4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý. Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

4. Những câu hỏi thường gặp