letters nghĩa tiếng việt là gì

Bản dịch

If you have already sent your payment, please disregard this letter.

expand_more Nếu quí khách hàng đang được tổ chức giao dịch thanh toán, mừng rỡ lòng bỏ lỡ thư này.

Bạn đang xem: letters nghĩa tiếng việt là gì

You can liên hệ bủ by letter / e-mail if you require any further information.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/bà rất có thể contact với tôi qua chuyện thư / gmail.

I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…

Tôi ko hề ngần lo ngại ghi chép thư này nhằm tiến bộ cử...

Ví dụ về phong thái dùng

You can liên hệ bủ by letter / e-mail if you require any further information.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/bà rất có thể contact với tôi qua chuyện thư / gmail.

If you have already sent your payment, please disregard this letter.

Nếu quí khách hàng đang được tổ chức giao dịch thanh toán, mừng rỡ lòng bỏ lỡ thư này.

...has asked bủ vĩ đại write a letter of recommendation vĩ đại accompany his application for… .

Tôi cực kỳ mừng rỡ lòng ghi chép thư reviews mang lại... nhằm cậu ấy ứng tuyển chọn vô địa điểm...

I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…

Tôi ko hề ngần lo ngại ghi chép thư này nhằm tiến bộ cử...

It is a pleasure vĩ đại write a letter of recommendation for…

Tôi cực kỳ vinh diệu được ghi chép thư reviews...

Thank you for your letter.

Cảm ơn chúng ta đang được gửi thư cho chính bản thân mình.

We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / ngân hàng transfer.

Xem thêm: crud là gì

Chúng tôi đồng ý pháp luật giao dịch thanh toán và van lơn xác nhận rằng việc giao dịch thanh toán sẽ tiến hành tiến hành qua chuyện thư tín dụng/ mệnh lệnh trả chi phí quốc tế (IMO)/ chuyển tiền ngân hàng ko thể bỏ ngang.

I am happy vĩ đại write this letter of recommendation for… . In this letter I would lượt thích vĩ đại express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution vĩ đại the work of my group.

Tôi cực kỳ vinh diệu được ghi chép thư reviews mang lại... ... là 1 trong thanh niên trẻ em linh lợi, và tôi cực kỳ trân trọng những góp sức nhưng mà cậu ấy đưa đến mang lại toàn đội/công ty.

Ví dụ về đơn ngữ

In addition, postal rates were complex, depending on the distance and the number of sheets in the letter.

Sometimes, other letters are also written before the or.

It consists of 250 or ví letters (phonograms), numerals, punctuation marks, formatting marks, contractions, and abbreviations (logograms).

Dervish prisoners on hunger strike along with kasra nouri caused worldwide concern over the situation and will publish many letters and statements.

Usually, this khuông of graffiti incorporates interwoven and overlapping letters and shapes.

No, it is a simple love letter vĩ đại the universe and all its tantalising secrets.

This movie is a love letter vĩ đại my children.

However, before making the hand-written love letter, you have vĩ đại consider some things, for instance, your hand-written quality.

Episode six is a love letter vĩ đại the fans and the soon-to-be fans.

It's a love letter vĩ đại the genre by individuals who make macabre their entire life.

letter

English

  • alphabetic character
  • letter of the alphabet
  • missive
  • varsity letter

letter bomb

Xem thêm: mặt bàn tiếng anh là gì

English

  • package bomb
  • parcel bomb

upper-case letter

English

  • capital
  • capital letter
  • majuscule
  • uppercase