lên level là gì

Mỗi thứ tự lên level, các bạn sẽ được thưởng một điểm skill.

Bạn đang xem: lên level là gì

Every time you level up, you will get 1 skill point.

Mỗi thứ tự lên level, các bạn sẽ được thưởng một điểm skill.

Each time you level up, you earn 1 skill point.

Thay nhập tê liệt, hero chỉ đơn

Instead, characters simply get more MP as they level up.

Đừng quên nuôi và lên level quỷ quái vật của công ty nhằm thực hiện mang đến bọn chúng hoạt

động chất lượng tốt rộng lớn.

Don't forget đồ sộ feed and level up your monsters đồ sộ make them perform better.

Lên level quỷ quái vật của tôi tiếp tục nâng cao kĩ năng và tăng đáng chú ý tài năng của bọn chúng, một

điều cực kỳ cần thiết khi đánh nhau với những người dân đùa không giống.

Leveling up your demons will improve their abilities and increase particular skill

levels,

which is crucial in battling other players.

Bạn hãy đùa và lên level mang đến chú chim nhằm nâng cao kỹ

năng của bọn chúng các bạn nhé.

Keep playing and level up your birds đồ sộ improve their skills.

Mỗi thứ tự lên level, bạn cũng có thể lựa lựa chọn 1 trong những 4 tính chất này nhằm cách tân và phát triển hero của tôi.

Each time you level up, you can choose one of these four attributes đồ sộ develop your character.

Thay nhập tê liệt, lên level tương tự như tăng con số dao cần thiết tung hứng kể từ thân phụ

lên

tư, rồi năm….

Rather, Leveling Up is lượt thích going from juggling three knives đồ sộ four, then five, and ví on.

Đừng quên upgrade Jeki khi lên level nhằm nâng cao vận tốc và nhiều nguyên tố không giống.

Do not forget đồ sộ upgrade your Jeski when leveling up đồ sộ improve tốc độ and many other factors.

Mỗi vị hero lại sở hữu 4 kĩ năng đặc biệt quan trọng không giống nhau, hoàn toàn có thể cởi khóa và

nâng cấp cho khi hero của công ty lên level.

Each hero has four different special abilities at their disposal,

which are unlocked and improved as your characters level up.

Nếu bỏ qua cơ hội

này, tôi sẽ rất cần đợi cho tới thứ tự lên level tiếp theo sau mới nhất hoàn toàn có thể quay trở về phía trên.

If I miss this opportunity,

then I will need đồ sộ wait until next level up before I can get Skills again.

Xem thêm: ký thay tiếng anh là gì

Nó đưa đến hiệu suất cao rõ ràng rệt cho những NPC chiến binh

It gave a significant helping hand đồ sộ the

NPC soldiers when exterminating monsters and leveling up.

Nhu cầu của phái mạnh về trở nên công

được thỏa mãn nhu cầu bởi vì việc được“ lên level” nhập game;

Boys' need for accomplishment is satisfied by“leveling up” in the game;

Cạnh tranh giành nhằm phù phù hợp với nhiều rubi như bạn cũng có thể nhập 60 giây,

sử dụng kĩ năng phép màu và lên level để sở hữu được chi phí thưởng điểm

số rất rộng.

Match as many gems as you can in 60 seconds,

use magic abilities and level up đồ sộ get huge score bonus.

Bạn tiếp tục chính thức trò đùa với đôi mươi mặt mày trăng và

có thể tìm được nhiều hơn nữa khi lên level và/ hoặc hoàn thành xong trách nhiệm.

You will start out with twenty moon dust and

you may win more when you level up in the game and/or complete a quest.

Hành động của quỷ quái vật được‘ học' kể từ những cuộc chiến chứ không cần cần từ các việc lên level.

Monster actions are‘learned' from fights not from leveling up your character.

Anh tao mong muốn làm thịt nó sau thời điểm lên level, tuy nhiên anh tao ko thể nhằm nó tự động do

ở thân thiết TP. Hồ Chí Minh.

He wished đồ sộ kill it after levelling up massive amounts, but he couldn't let it miễn phí in the

middle of the thành phố.

Tuy nhiên,

Ainz ko cảm nhận thấy rằng anh đang được lên level hoặc trông thấy ngẫu nhiên hiện

tượng đặc biệt quan trọng nào là tương quan cho tới nó.

However, Ainz did not feel that he had levelled up or seen any related phenomena.

Một số Esper cũng nâng lên chỉ số cố định và thắt chặt khi

Some Espers also give permanent

stat boosts when the equipped character levels up.

Kiếm được điểm cho từng quân thù làm thịt bị tiêu diệt, đấu tranh giành với những đối thủ cạnh tranh uy lực và lên level tài năng đấm bốc của bạn

cho tới cấp cho cao nhất!

Earn points for each killed enemy, fight against powerful rivals and up level your boxing skills đồ sộ the top

level!

Và bỏ mặc vấn đề này anh vẫn kế tiếp lên level đều đều, nên chuyện tê liệt sẽ là 1 trong những bảy điều bí hiểm của tập thể nhóm tiền phong đấy.”.

And you still kept on levelling up despite that, ví that got treated as part of the clearing group's seven mysteries.”.

Đừng dùng Stardust cho đến khi lên level 10 hoặc cao hơn nữa.

Xem thêm: mc viết tắt tiếng anh là gì

Don't boost up your Pokemon with Stardust unless and until you get đồ sộ level 10 or higher.

Thông thông thường thì các bạn sẽ được tặng Lure Module thứ nhất sau thời điểm lên level 8.