kernels là gì

/'kə:nl/

Thông dụng

Danh từ

(thực vật học) nhân (trong trái khoáy hạch)
Hạt (lúa mì)
(nghĩa bóng) phần tử nòng cột, phần tử căn nhà yếu

Toán & tin

(vật lý ) hạch; phân tử nhân
kernel of integral equation
hạch của phương trình tích phân
extendible kernel
(đại số ) hạch sách giãn được
iterated kernel
hạch lặp
open kernel
hạch mở
reciprocal kernel
(đại số ) hạch sách giãn được
resolvent kernel
hạch giải, giải thức
symmetric kernel
hạch đối xứng

Vật lý

Nghĩa thường xuyên ngành

nhân phân tử nhân

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

nhân

Giải mến VN: Trong một hệ điều hành và quản lý, đấy là những phần cốt lõi của công tác, trú ngụ vô bộ lưu trữ, và tiến hành đa số những trọng trách điều hành và quản lý chủ yếu, như quản lý và vận hành những thao tác vô rời khỏi đĩa, và quản lý và vận hành bộ lưu trữ vô ví dụ điển hình.

adjoint of a kernel
nhân liên hợp
adjoint of a kernel
liên thích hợp của một phân tử nhân
GKS (graphicalkernel system)
hệ thống phân tử nhân trang bị họa
Graphical Kernel System (GKS)
hệ hình họa phân tử nhân
Graphical Kernel System (GKS)
hệ thống nhân trang bị họa
Graphical Kernel System: GKS
hệ hình họa phân tử nhân
kernel dump
sự kết xuất nhân
kernel mode
chế phỏng nhân
kernel parameter
tham số nhân
kernel parameter
thông số nhân
operating system kernel
nhân hệ điều hành
operating system kernel
nhân hệ vận hành
security kernel
nhân an toàn
lõi
hạch
co-kernel
đối hạch
extendible kernel
hạch giãn được
iterated kernel
hạch lặp
kernel function
hàm hạch
kernel of integral
hạch của phương trình tích phân
kernel of integral equation
hạch ấn định của công tác tích phân
open kernel
hạch mở
reciprocal kernel
hạch nghịch
resolvent kernel
hạch giải, giải thức
symmetric kernel
hạch đối xứng
hạt
hạt nhân
adjoint of a kernel
liên thích hợp của một phân tử nhân
GKS (graphicalkernel system)
hệ thống phân tử nhân trang bị họa
Graphical Kernel System (GKS)
hệ hình họa phân tử nhân
Graphical Kernel System: GKS
hệ hình họa phân tử nhân

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

hạt (lúa mì)
nhân quả

Nguồn không giống

  • kernel : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
atom , bit , center , core , crux , fruit , germ , gist , grain , heart , hub , keynote , marrow , matter , meat , morsel , nub , nubbin , nut , part , piece , pith , root , substance , upshot , pip , pit , bud , embryo , nucleus , seed , spark , essence , quintessence , soul , spirit , stuff , chromosome , issue , nidus , stone