ireland tiếng việt là gì

Bản dịch của "Ireland" vô Việt là gì?

en

volume_up

Ireland = vi Ireland

Bạn đang xem: ireland tiếng việt là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

Ireland {danh (r)}

VI

 • Ireland
 • Ái Nhĩ Lan

VI

expand_more

Ireland {danh (r)}

EN

Bản dịch

EN

Ireland {danh kể từ riêng}

volume_up

1. địa lý

Ireland

Ireland {danh (r)}

Bản dịch

VI

Ireland {danh kể từ riêng}

1. địa lý

Ireland (từ khác: Ái Nhĩ Lan)

volume_up

Ireland {danh (r)}

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "Ireland":

Ireland

English

 • Eire
 • Emerald Isle
 • Hibernia
 • Irish Republic
 • Republic of Ireland

Hơn

Duyệt qua quýt những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • Indo-Pakistani
 • Indonesia
 • Indonesian
 • Industrial Revolution
 • International Phonetic Alphabet
 • Investigator
 • Iowa
 • Iran
 • Iranian
 • Iraq
 • Ireland
 • Irishman
 • Iron Curtain
 • Islam
 • Islamic
 • Israel
 • Italian
 • Italy
 • J-pop
 • Jakarta
 • Jamaica

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói thông thườn vô giờ Việt dịch sang trọng 28 ngữ điệu không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu