implicitly là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ɪm.ˈplɪ.sɪt/
Bắc California, Hoa Kỳ (nam giới)

Từ nguyên[sửa]

Từ giờ đồng hồ Latinh implicitus, kể từ implicō.

Xem thêm: mặt bàn tiếng anh là gì

Bạn đang xem: implicitly là gì

Tính từ[sửa]

implicit (không đối chiếu được)

 1. Ngấm, thâm nhập ngầm; ẩn tàng.
  an implicit threat — ông tơ đe doạ ngầm
 2. Hoàn toàn vô cùng.
  implicit obedience — sự tuân mệnh lệnh tuyệt đối
 3. (Toán học) Ẩn.
  implicit function — hàm ẩn
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Vướng nhau.

Đồng nghĩa[sửa]

ngấm
 • implied
 • unspoken
hoàn toàn tuyệt đối
 • unconditional
 • unquestioning
 • unwavering

Trái nghĩa[sửa]

ngấm
 • explicit
ẩn
 • explicit

Từ dẫn xuất[sửa]

 • implicitly
 • implicitness

Từ liên hệ[sửa]

 • implicate
 • implication
 • implicative
 • imply

Tham khảo[sửa]

 • "implicit". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)