i'm home là gì

My mistress thinks I'm home with my wife.

Bạn đang xem: i'm home là gì

You put your arms around má and i'm home.

I'm home with my family and nobody got beat up.”.

Hotch,

I

go see this kid every time I'm home.

When

I'm

with them,

I

feel lượt thích I'm home.

Khi

tôi

cùng theo với chúng ta,

tôi

cảm nhận thấy như tôi ở nhà.

When I'm home, Gyeowool never leads my side.

Khi mình ở nhà, Gyeowool cứ quấn quít mặt mũi

mình

xuyên suốt.

So now I'm home and grinding online again.

My mistress thinks I'm home with my wife.

I'm home alone and my bedroom

is

on the second floor.

But when I'm home,

I

never play anything.

Khi cho tới nhà tôi nghịch ngợm em ko lúc nào nề hà việc gì.

I

feel lượt thích I'm home when

I'm

in the water.

But realize the same tốc độ that I'm home… in bed….

Xem thêm: midlife crisis là gì

Nhưng quan sát một cơ hội nhanh gọn rằng tôi là nhà… bên trên giường….