how tiếng việt là gì

Bản dịch

How tự I obtain a health certificate for my pet?

expand_more Làm sao nhằm tôi lấy được giấy má ghi nhận sức mạnh mang lại thú nuôi của mình?

Bạn đang xem: how tiếng việt là gì

How can I track the progress of my application?

Làm sao tôi hoàn toàn có thể đánh giá tiến thủ triển của đơn van nài việc?

How can I join student societies?

Làm sao tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc những tổ chức triển khai sinh viên?

The central question then becomes: how might… affect…?

expand_more Từ cơ, thắc mắc được đề ra là: làm thế nào... hoàn toàn có thể tác động...?

How can I extend my visa?

Làm thế nào nhằm gia hạn thị thực của tôi?

Làm ơn mang lại chất vấn lối cho tới ___ (đi như thế nào)?

How much is a room for ___ people?

expand_more Một chống mang lại ___ người giá bán bao nhiêu?

How much is a ticket to tát __[location]__ ?

Cho chất vấn vé chuồn _[địa điểm]_ giá bán bao nhiêu?

How much to tát go to__[location]__?

Đi cho tới _[địa điểm]_ tổn thất bao nhiêu tiền?

Ví dụ về kiểu cách dùng

How many hours a week tự I have to tát spend caring for the person to tát be eligible to tát apply for the benefits?

Để sẽ có được trợ cung cấp tôi nên che chở cho những người tật nguyền từng nào giờ một tuần?

The central question then becomes: how might… affect…?

Từ cơ, thắc mắc được đề ra là: thực hiện thế này... hoàn toàn có thể tác động...?

How old is the boiler and when was it last inspected?

Lò khá đang được cũ ko và lượt thời gian gần đây nhất nó được đánh giá là lúc nào?

How tự I obtain a health certificate for my pet?

Làm sao nhằm tôi lấy được giấy má ghi nhận sức mạnh mang lại thú nuôi của mình?

Give my love to…and tell them how much I miss them.

Nhờ chúng ta fake điều cho tới... hộ bản thân là bản thân vô cùng yêu thương và ghi nhớ người xem.

This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...

Bài viết lách này phân tích... bằng phương pháp thể hiện và kiểm bệnh hàng loạt những fake thuyết về kiểu cách... tác dụng lên...

How can I track the progress of my application?

Làm sao tôi hoàn toàn có thể đánh giá tiến thủ triển của đơn van nài việc?

What are the factors which determine how much I get?

Những nhân tố này xác lập nút trợ cung cấp của tôi?

I really don't know how to tát thank you for…

Thật ko biết cảm ơn chúng ta từng nào cho vừa khéo vì thế đang được...

How many other tenants are living in the apartment?

Có từng nào người sinh sống nhập căn hộ cao cấp này?

For how many months will I be covered?

Bảo hiểm của tôi với hiệu lực hiện hành nhập từng nào tháng?

Xem thêm: Bí kíp đánh bài cào không bao giờ thua từ cao thủ Go88

How many times a day should I take this?

Tôi nên tợp dung dịch này từng nào lượt một ngày?

How can I join student societies?

Làm sao tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc những tổ chức triển khai sinh viên?

How can I switch the energy supplier?

Tôi hoàn toàn có thể thay đổi căn nhà hỗ trợ tích điện không?

How much is a ticket to tát __[location]__ ?

Cho chất vấn vé chuồn _[địa điểm]_ giá bán bao nhiêu?

How much is a room for ___ people?

Một chống mang lại ___ người giá bán bao nhiêu?

How much to tát go to__[location]__?

Đi cho tới _[địa điểm]_ tổn thất từng nào tiền?

How long has it been on the market?

Nhà đang được đăng thông tin bao lâu rồi?

How much is the rent per month?

Giá mướn nhà hàng quán ăn mon là bao nhiêu?

How long to tát get to tát __[location]__?

Đi cho tới _[địa điểm]_ tổn thất bao lâu?

Ví dụ về đơn ngữ

He knows how to tát engage the gullible and ignorant people lượt thích him in his speeches in the square.

And how did you get over the prejudice that she spoke with a thick accent?

The liên kết between galactic shapes and their corresponding redshift will give a look into how dark energy contributes to tát the increased acceleration of the universe.

It is not known how many people were transported.

Little is known about how variations in fungicide treatment affect the selection pressure to tát evolve resistance to tát that fungicide.

Further, mathematical modeling can determine how much space a boiler will need and the type of materials to tát be used.

The đoạn Clip game's chiến dịch hinges on a unique premiseone that ignores how much the culture of gaming has changed.

This was a test to tát see how much of the information they could retain and deliver to tát an audience in a simple to tát understand language.

For a given power supply, efficiency varies depending on how much power is being delivered.

How much of an increase depends on both the aircraft type and amount of ice.

The đô thị is also a center of know-how tư vấn for agriculture and a market for various agricultural products.

The primary goals was to tát develop a satellite program without relying on any foreign know-how, to tát allow flexibility and creativity.

We privileged know-how, creativity and innovation for sustainable growth, welfare and solidarity.

Further, it provides consulting, commissioning, plant engineering, and technical know-how transfer and tư vấn services.

These men provided the military know-how, local knowledge and logistical skills which the young educated leaders lacked.

Sleeper reservations fees depend on accommodation selected and how far in advance you pre-reserve.

It is remarkable to tát realize how far the formerly fragmented, global risk and disaster community has grown into one distinctive toàn thân of excellence.

Xem thêm: Những kinh nghiệm bán buôn giày thể thao tại Hà Nội cho dân buôn mới

The perimeter of a wheel (its circumference) describes how far it will roll in one revolution.

Unknown how far along this got in scripting.

Axial run-out will vary according to tát how far from the base it is measured.