hitting the book là gì

"Hit the books" chỉ việc nên học tập, nghiên cứu; "hit the sack" ko nên là đập bao chuyên chở như Khi dịch từng kể từ nhưng mà ham muốn chỉ sự mệt rũ rời, cần thiết cút ngủ.

1. Hit the books

Bạn đang xem: hitting the book là gì

Theo nghĩa đen ngòm, "hit the books" tức là tiến công, đấm hoặc tát nhập cuốn sách chúng ta đang được hiểu. Tuy nhiên, cơ hội diễn tả này thông thường được dùng nhập giới SV, nhất là SV Mỹ, những người dân sở hữu thật nhiều việc nên học tập, nghiên cứu và phân tích. Nó đem tức thị nhằm nghiên cứu và phân tích, nhằm học tập, và thông thường là cơ hội rằng thể hiện tại chúng ta nên học tập bài bác hoặc nghiên cứu và phân tích sách vở và giấy tờ.

Ví dụ: "Sorry but I can’t watch the game with you tonight, I have đồ sộ hit the books. I have a huge exam next week" (Xin lỗi tuy nhiên tôi ko thể coi trận đấu tối ni với chúng ta. Tôi nên học tập. Tôi sở hữu một bài bác đánh giá cần thiết nhập tuần tới).

2. Hit the sack

Cũng tương tự trở thành ngữ trước tiên, nghĩa đen ngòm của cụm kể từ này là tiến công hoặc đập một chiếc bao chuyên chở. Nhưng thực đi ra, nó chỉ việc cút ngủ, thông thường sử dụng Khi mình thích rằng với những người không giống rằng chúng ta thực sự mệt rũ rời và cần thiết cút ngủ.

Ví dụ: "It’s time for u to hit the sack, I’m so sánh tired" (Đã đến thời điểm tôi cần thiết cút ngủ, tôi mệt nhọc quá rồi).

Thay vì thế dùng trở thành ngữ "hit the sack", chúng ta cũng rất có thể sử dụng "hit the hay".

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

3. Twist someone’s arm

"Twist someone’s arm" theo đuổi nghĩa đen ngòm là cầm lấy cánh tay của người nào ê và xoay ngược lại. Tuy nhiên, trở thành ngữ này còn đem tức thị thuyết phục thực hiện điều gì này mà chúng ta không thích thực hiện.

Ví dụ:

- John: Jake, you should really come đồ sộ the tiệc nhỏ tonight" (Jake, chúng ta thực sự nên cho tới buổi tiệc tối nay).

- Jake: You know I can’t, I have đồ sộ hit the books (study). (Bạn biết tôi ko thể nhưng mà, tôi nên học tập bài).

- John: C’mon, you have đồ sộ come! It’s going đồ sộ be so sánh much fun and there are going đồ sộ be lots of girls there. Please come? (Thôi này, chúng ta nên cho tới đó! Nó tiếp tục đặc biệt mừng rỡ và sở hữu thật nhiều cô nàng ở ê. Quý Khách cho tới chứ).

- Jake: Pretty girls? Oh all right, you’ve twisted my arm, I’ll come! (Những cô nàng xinh rất đẹp ư? Được rồi, chúng ta vẫn thuyết phục được tôi, tôi tiếp tục đến).

4. Lose your touch

Theo nghĩa đen ngòm, trở thành ngữ này tức là không hề tài năng vấp hoặc cảm biến vày ngón tay hoặc bàn tay của doanh nghiệp. Nhưng "Lose your touch" thực sự tức là chúng ta thất lạc cút tài năng nhưng mà chúng ta từng sở hữu Khi liên kết, đối lập với tất cả, trái đất hoặc trường hợp.

Ví dụ:

Xem thêm: Cách chơi kèo giao bóng trước đơn giản cho tân thủ

- A: I don’t understand why none of the girls here want đồ sộ speak đồ sộ u. (Tôi không hiểu nhiều tại vì sao ko một cô nàng này ở phía trên ham muốn rỉ tai với tôi).

- B: It looks lượt thích you’ve lost your touch with the ladies. (Có vẻ như chúng ta vẫn thất lạc tài năng liên kết với phụ nữ).

- Oh no, they used đồ sộ love u, what happened? (Ồ ko, chúng ta từng yêu thương tôi, chuyện gì vẫn xẩy ra vậy?).

5. Sit tight

Nếu ai ê bảo chúng ta "sit tight", chúng ta ham muốn chúng ta kiên trì mong chờ và không tồn tại hành vi gì không giống cho tới khi chúng ta nghe thấy một điều gì không giống.

Ví dụ:

- Mrs. Carter, tự you have any idea when the exam results are going đồ sộ come out? (Bà Carter, bà sở hữu biết lúc nào thành quả kỳ ganh đua được công phụ thân không)?

- Who knows Johnny, sometimes they come out quickly but it could take some time. You’re just going đồ sộ have đồ sộ sit tight and wait. (Ai nhưng mà hiểu rằng Johnny, nhiều khi bọn chúng được công phụ thân đặc biệt thời gian nhanh tuy nhiên rất có thể thất lạc một thời hạn. Quý Khách tiếp tục nên kiên trì và ngóng đợi).

6. Ring a bell

Nếu chỉ đánh giá nghĩa đen ngòm, "Ring the bell" rất có thể hiểu là lắc chuông. Tuy nhiên, trở thành ngữ được nhắc cho tới ở phía trên ko đem nghĩa đơn giản vì vậy. Nó được sử dụng Khi ai ê nói đến điều gì ê nghe không xa lạ, có lẽ rằng chúng ta từng nghe qua quýt.

Ví dụ:

- You’ve met my friend Amy Adams, right? (Bạn vẫn gặp gỡ Amy Adams - chúng ta tôi rồi nên không).

- Hmmm, I’m not sure, but that name rings a bell. Was she the one who went đồ sộ Paris last year? (Hmmm, tôi ko có thể tuy nhiên cái brand name ê nghe đặc biệt thân quen. Cô ấy liệu có phải là người đã đi đến Paris năm ngoái không).

7. Cut đồ sộ the chase

Khi ai ê rằng với chúng ta "cut đồ sộ the chase", chúng ta ham muốn nhắc rằng chúng ta vẫn rằng quá nhiều năm và ko cút vào việc. Họ ham muốn các bạn hãy thời gian nhanh lên và tiếp cận phần cần thiết.

Xem thêm: crud là gì

Hãy cẩn trọng với cơ hội chúng ta dùng trở thành ngữ này vày nếu như sử dụng trong lúc rỉ tai với 1 người như GS ngôi trường ĐH hoặc sếp, vấn đề này thiệt thô tục và thiếu hụt tôn trọng.

Ví dụ: "Hi guys, as we don’t have much time here, so sánh I’m going đồ sộ cut đồ sộ the chase. We’ve been having some major problems in the office lately" (Xin xin chào chúng ta, vì thế không tồn tại nhiều thời hạn ở phía trên, tôi tiếp tục rằng thời gian nhanh nhập phần cần thiết. Gần phía trên, tất cả chúng ta đang được gặp gỡ một số trong những yếu tố rộng lớn nhập văn phòng).

Dương Tâm (Theo FluentU)