have breakfast nghĩa là gì

Bản dịch của "have breakfast" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: have breakfast nghĩa là gì

Bản dịch

expand_more sử dụng bữa điểm tâm

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "have breakfast" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "have breakfast" vô một câu

After walking some distance, we looked for a place vĩ đại have breakfast and came across small boutique.

Xem thêm: mc viết tắt tiếng anh là gì

The robbers have breakfast, attempt the robbery (which we don't actually see), and then we cut vĩ đại them coming vĩ đại together at the warehouse.

English has a number of complex predicates, include "go sightseeing", "have breakfast" and "take (a) bath".

Xem thêm: timestamps là gì

She goes downstairs vĩ đại have breakfast with her family, but she can't pull the chair out and her parents are ignoring her.

There is also a small courtyard vĩ đại have breakfast outside on sunny days, making this feel lượt thích a very special place vĩ đại stay.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "have breakfast" vô giờ Việt