great idea nghĩa là gì

[ə greit ai'diə]

Ví dụ về dùng A great idea nhập một câu và bạn dạng dịch của họ

Nếu các bạn sở hữu một ý tưởng lớn, bạn phải test triển khai nó.

Many of these businesses start with

a

hobby or a great idea.

Mẹ suy nghĩ này đó là một ý hoặc, Becky!

Suốt tối, xuyên suốt đêm cũng ko về là một ý hay!”.

Chàng tức thì ngay tức khắc đưa ra quyết định này đó là một ý hoặc.

Nhưng Vi-Ta-Min thực sự một ý hoặc.

Đó ko nên là một ý hoặc.

Vạch plan vụ trộm này là một ý hoặc.

Mình suy nghĩ bắt đầu

từ món ăn được xem là một ý hoặc.

Kết quả: 1060, Thời gian: 0.078

Từng chữ dịch

S

Từ đồng nghĩa tương quan của A great idea

excellent idea good idea big idea brilliant idea fantastic idea wonderful idea awesome idea amazing idea

Xem thêm: cigar là gì

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

Tìm thám thính Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển bởi thư

Truy vấn tự điển sản phẩm đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh