giàu tiếng anh là gì

Phép dịch "giàu" trở nên Tiếng Anh

rich, wealthy, demoid là những phiên bản dịch số 1 của "giàu" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Sẽ tuyệt vời lắm nếu như những chú tôi thường rất nhiều. ↔ It would be nice if my uncles were very rich.

 • Sẽ tuyệt vời lắm nếu như những chú tôi thường rất giàu.

  Bạn đang xem: giàu tiếng anh là gì

  It would be nice if my uncles were very rich.

 • Having a lot of money and possessions.

  Một thằng khùng ngoài bại liệt luôn luôn nhắm nhập những người dân giàu với.

  There is a maniac out there, hunting the wealthy.

 • demoid

 • Having a lot of money and possessions.

  Không ngờ Thậm đại nhân lại giàu như vậy.

  Didn't expect Sir Shen to tát be so sánh well off.

 • Glosbe

 • Google

Nhưng tớ giàu và còm.

But I'm rich and thin.

Tôi vẫn thân quen biết những người dân giàu và những người dân nghèo khổ, có tiếng và thông thường, khéo léo và khù khờ.

I have known rich and poor, famous and modest, wise and otherwise.

Tay cần thiết mẫn mang đến giàu với (4)

Diligent hands bring riches (4)

Chị đặc biệt đồng ý với câu nói. Châm-ngôn: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va thực hiện cho tới giàu-có; Ngài chẳng tăng sự nhức lòng gì láo nháo vào” (Châm-ngôn 10:22).

She wholeheartedly agrees with the words of the Proverb that says: “The blessing of Jehovah —that is what makes rich, and he adds no pain with it.” —Proverbs 10:22.

Tình cờ, cô nhập đích tức thì ruộng của Bô-ô, một địa công ty giàu với và là bà con cái của Ê-li-mê-léc, ông chồng quá cố của Na-ô-mi.

She chanced upon the fields of a man named Boaz, a wealthy landowner and a relative of Naomi’s dead husband, Elimelech.

Shinobu sinh đi ra nhập một mái ấm gia đình giàu với và là một trong tài năng thiên bẩm nhập thể thao và học tập rất tuyệt.

Shinobu hails from a wealthy family and is a genius in sports and also good at studies.

Rõ ràng, một số trong những những người dân này là kẻ giàu, thời buổi này điều này cũng đúng trong những một số trong những hội thánh tín vật Đấng Christ.

No doubt, a number of these were wealthy people, as is true of some in the Christian congregation today.

Cha anh, Pietro, vẫn bắt gặp một góa phụ giàu với ở Palermo.

Pietro, your father fell in love with a rich widow during his stay in Palermo.

Sau Khi gửi cho tới sinh sống nằm trong chị gái bên trên miền Shelbyville, Illinois, bà kết duyên với William Cochran vào trong ngày 13 mon 10 năm 1858, vốn liếng là kẻ vẫn tảo quay về năm ngoái trước sự việc cố xứng đáng tuyệt vọng nhập Cơn nóng bức vàng California, và trở nên một ngôi nhà buôn giàu với và chủ yếu trị gia Đảng Dân công ty.

After moving in with her sister in Shelbyville, Illinois, she married William Cochran on October 13, 1858, who returned the year before from a disappointing try at the California Gold Rush, and went on to tát become a prosperous dry goods merchant and Democratic Party politician.

Ngài bảo: “Các ngươi ko rất có thể thực hiện tôi Đức Chúa Trời lại thực hiện tôi Ma-môn [sự giàu sang] nữa”.

“You cannot slave for God and for Riches,” he told them.

Xem thêm: bank slip là gì

Tuy nhiên, Khi Petar II mệnh chung, Thượng viện, bên dưới tác động của Djordjije Petrović (người Montenegro giàu với nhất nhập thời khắc đó), tuyên phụ vương anh trai của Petar II là Pero là Hoàng tử chứ không hề nên Metropolitan.

However, when Petar II died, the Senate, under influence of Djordjije Petrović (the wealthiest Montenegrin at the time), proclaimed Petar II's elder brother Pero as Prince and not Metropolitan.

Việc nhập cuộc thể thao được xem như là việc làm của giới quý tộc và giàu với, những người dân không cần thiết phải thao tác thủ công.

Engaging in sport is described as the occupation of the noble and wealthy, who have no need to tát tự manual labour themselves.

VanCamp với việc giàu tay nghề của cô ý, ở tuổi tác 15 cô được lựa chọn nhập vai Sam Dolan nhập Glory Days (được nghe biết ở châu Âu với thương hiệu Demontown) 1/2 mùa phim của WB, bộ phim truyền hình truyền hình loại phụ vương kể từ Dawson's Creek của người sáng tác Kevin Williamson.

VanCamp experienced her big break at 15 when she was cast as regular Sam Dolan in the WB mid-season show Glory Days (known in Europe as Demontown), the third TV series from Dawson's Creek creator Kevin Williamson.

Người trẻ em tuổi tác giàu với cho tới với Chúa Giê-su ham muốn sẽ có được sự sinh sống đời đời kiếp kiếp bên trên khu đất.

The rich man who approached Jesus wanted to tát gain eternal life on earth.

Cho nên ko cơ hội này đối chiếu những căn dịch ở vương quốc nghèo khổ với những căn dịch ở vương quốc giàu với.

So there is no point in replacing a mix of poor country diseases with a mix of rich country diseases.

Quân viễn chinh vẫn thực sự trở thành giàu với, tối thiểu là nhập một thời hạn ngắn ngủi, sau thời điểm thu giữ vị ngân khố của Kilij Arslan.

The crusaders did indeed become rich, at least for a short time, after capturing Kilij Arslan's treasury.

Giê-su cảnh cáo: “Hễ ai thâu-trữ của cho bản thân mình tuy nhiên ko giàu-có điểm Đức Chúa Trời thì gần giống vậy” (Lu-ca 12:16-21).

Jesus warned: “So it goes with the man that lays up treasure for himself but is not rich toward God.” —Luke 12:16-21.

Thương mại và giàu với của Bengal làm ra tuyệt hảo với những người Mughal cho tới nỗi nó được những vị nhà vua Mughal tế bào mô tả là "Thiên đàng của những quốc gia".

Bengal's trade and wealth impressed the Mughals so sánh much that it was described as the Paradise of the Nations by the Mughal Emperors.

Y-12 thuở đầu thực hiện giàu dung lượng urani-235 cho tới khoảng chừng kể từ 13 cho tới 15%, và gửi vài ba trăm gam thành phầm trước tiên cho tới Los Alamos nhập mon 3 năm 1944.

Y-12 initially enriched the uranium-235 nội dung to tát between 13% and 15%, and shipped the first few hundred grams of this to tát Los Alamos in March 1944.

Nhiều tiến trình nhập lịch sử dân tộc Trung Quốc thời kỳ cổ xưa và đế quốc, kỹ viện tự những doanh nhân giàu với chiếm hữu, vượt trội là hình tượng những "tú bà" và bọn họ hoạt động và sinh hoạt sale ở những vùng trở nên thị như thể Kinh trở nên.

For much of China's ancient and imperial history, brothels were owned by wealthy merchants, typically stereotyped as "madams", and engaged in business in urban areas such as the Capital đô thị.

Dầu quá lạnh lẽo hoặc qua chuyện dùng rán rất nhiều lần dẫn tới sự tạo hình những thành phầm của quy trình lão hóa, trùng khớp, và những thích hợp hóa học không giống gây hư tổn mức độ khoẻ, ko mong ước hoặc thậm chí là ô nhiễm như acrylamide (từ những loại thức ăn giàu tinh nghịch bột).

Overheating or over-using the frying oil leads to tát formation of rancid-tasting products of oxidation, polymerization, and other deleterious, unintended or even toxic compounds such as acrylamide (from starchy foods).

Các ngôi trường này không chỉ là nằm ở vị trí những nước giàu với như Singapore, Nước Hàn và Nhật Bản, mà còn phải ở những nước với thu nhập tầm như Trung Quốc và nước Việt Nam.

These schools are not only in wealthy countries such as Singapore, Korea and nhật bản, but also in middle-income countries such as Đài Loan Trung Quốc and Vietnam.

Kết ngược là, ông vẫn thất bại trong những việc lọt được vào top 10 thứ tự trước tiên Tính từ lúc năm 2004 và tổn thất thương hiệu người giàu nhất châu Á sau Lý Gia Thành của Hồng Kông.

As a result, he failed to tát make the top 10 for the first time since 2004 and lost his title of richest Asian.

Thay vì vậy, bọn họ nhận ra sự khéo léo điểm câu nói. của Chúa Giê-su: “Dù một người giàu với, của nả cũng ko mang đến sự sinh sống cho tất cả những người ấy”.—Lu-ca 12:15.

Xem thêm: tapered là gì

Instead, they recognize the wisdom of Jesus’ words: “Even when a person has an abundance, his life does not result from the things he possesses.” —Luke 12:15.

24 Vương miện người khéo léo là sự việc giàu lịch sự của họ;

24 The crown of the wise is their wealth;