get for me là gì

Bạn đang xem: get for me là gì

And anytime I needed a meeting with someone that I couldn't

get,

Và bất kể lúc nào

tôi

cần thiết một buổi họp với ai này mà

tôi

ko thể đã đạt được,

And my father wouldn't get it for me, and I'm sánh upset… I'm crying

for

the moon." And

the father said,

Và phụ thân trình bày,

He asked

me

if I was going đồ sộ

get it

or if I wanted him đồ sộ get it for me.

Xem thêm: crud là gì

Hắn chất vấn

tôi

mong muốn tiếp cận bại lấy Hoặc là nhằm hắn đưa mang lại tôi.

The Grail is mine, and you're going đồ sộ get it for me. Shooting

me

won't

get

you anywhere.

Chén Thánh là của

tôi

và anh tiếp tục lên đường lấy nó mang lại tôi phun

tôi

lên đường, sẽ không còn

lấy cho

ông bất kể ở chỗ nào.

He worked

for

small đồ sộ medium sized corporations that had military relations,

Chú ấy thực hiện mang lại những tập đoàn lớn quy tế bào nhỏ và vừa phải

quan tiền hệ

với quân group, nên chú ấy

thể đơn giản sản phẩm tặng tôi.

I know that if I don't see something,

Tôi

hiểu được nếu như

tôi

sử dụng điều gì,

I wouldn't have bought this

for

myself, but someone

got

 it for me.

Xem thêm: đi rave là gì

Tôi

dường như không mua sắm  

cho

bạn dạng thân thích bản thân tuy nhiên

tôi

đang được mua sắm cho người nam nhi của tôi.