fuels là gì

/ˈfjuəl/

Thông dụng

Danh từ

Chất nhen, nhiên liệu
Cái khích động
to add fuel lớn the flames (to the fire)
đổ thêm thắt dầu nhập lửa

Ngoại động từ

Bơm xăng
Cung cấp cho hóa học đốt
to fuel a ship
cung cấp cho hóa học nhen cho 1 cái tàu

Nội động từ

Lấy hóa học nhen (tàu...)

Chuyên ngành

Xây dựng

nhiên liệu, hóa học nhen, hấp thụ nhiên liệu

Cơ - Điện tử

Nhiên liệu, hóa học nhen, (v) hấp thụ nhiên liệu

Kỹ thuật công cộng

khí đốt
nạp nhiên liệu
batch fuel loading
sự hấp thụ nhiên liệu từng lô
fuel charge
sự hấp thụ nhiên liệu
fuel feeder
thiết bị hấp thụ nhiên liệu
fuel hopper
phễu hấp thụ nhiên liệu
fuel inlet valve
van hấp thụ nhiên liệu
fuel-charging machine
máy hấp thụ nhiên liệu
zoned fuel loading
sự hấp thụ nhiên liệu bám theo vùng (lò phản ứng)
nhiên liệu

Giải quí EN: Specifically, a material that can be used lớn provide power for an engine, power plant, or nuclear reactor.

Xem thêm: Top 7 Local Brand được yêu thích nhất ở Việt Nam hiện nay

Bạn đang xem: fuels là gì

Giải quí VN: Một vật liệu dùng làm cung ứng tích điện cho 1 mô tơ, nhà máy sản xuất năng lượng điện, hoặc những lò phản xạ phân tử nhân.

a lean or rich air-fuel mixture
hỗn hợp ý nhiên liệu-khí nhiều hoặc nghèo
advanced fuel cycle
chu trình nhiên liệu tăng cường
air fuel mixture
hỗn hợp ý nhiên liệu khí
air-hydrogen fuel cell
pin nhiên liệu
alkaline fuel cell
pin nhiên liệu kiềm
anti-knock fuel
nhiên liệu ko chạm đập
antidetonamit fuel
nhiên liệu kháng kích nổ
antiknock fuel
nhiên liệu kháng nổ
atomization of liquid fuel
phun nhiên liệu lỏng
auxiliary fuel tank
bình chứa chấp nhiên liệu phụ
aviation fuel
nhiên liệu cho tới máy bay
aviation fuel
nhiên liệu máy bay
aviation turbine fuel
nhiên liệu tuabin máy bay
barium fuel cell
pin nhiên liệu bari
batch fuel loading
sự hấp thụ nhiên liệu từng lô
bi-fuel propellant
nhiên liệu kép thương hiệu lửa
bio-fuel
nhiên liệu sinh học
biochemical fuel cell
pin nhiên liệu hóa sinh
blended fuel
nhiên liệu lếu hợp
block-shaped fuel element
phân tử nhiên liệu dạng khối
bosch fuel pump
bơm nhiên liệu bosch
brake specific fuel consumption
sự tiêu tốn nhiên liệu Khi thắng
calorific value of a fuel
năng suất lan nhiệt độ của nhiên liệu
ceramic fuel
nhiên liệu gốm
ceramic fuel
nhiên liệu ngành gốm
clad-fuel clearance
khoảng hở vỏ nhiên liệu
clean fuel
nhiên liệu sạch
closed fuel cycle
chu trình nhiên liệu khép kín
closed-cycle fuel cell
pin nhiên liệu quy trình đóng
coal tar fuel
nhiên liệu lấy kể từ vật liệu bằng nhựa than
composite fuel
chất nhiên liệu lếu hợp
composite fuel
nhiên liệu lếu hợp
contaminated fuel
nhiên liệu nhiễm bẩn
conventional fuel
nhiên liệu quy ước
conventional fuel
nhiên liệu tính đổi
cracked fuel dilution
pha loãng nhiên liệu đang được crackinh
crude fuel
nhiên liệu thô
cryogenic fuel
nhiên liệu làm cho lạnh
damaged fuel assembly
cụm nhiên liệu bị hỏng
depleted nuclear fuel
nhiên liệu phân tử nhân nghèo
derived fuel
nhiên liệu dẫn suất
diesel fuel
nhiên liệu diesel
diesel fuel
nhiên liệu điezen
diesel fuel injector
vòi phun nhiên liệu điezen
dispersion fuel
nhiên liệu phân tán
domestic fuel
nhiên liệu dân dụng
dual fuel
nhiên liệu kép
dual fuel engine
động cơ nhì nhiên liệu
dual-fuel system
hệ nhiên liệu kép
dusty fuel
nhiên liệu (dạng) bột
early fuel evaporation (EEF) system
hệ thống thực hiện bốc khá nhiên liệu
electric fuel pump
bơm nhiên liệu vị điện
electronic fuel injection (EFIor EFi)
hệ thống phun nhiên liệu vị năng lượng điện tử
emulsified fuel
nhiên liệu nhũ tương hóa
engine fuel
nhiên liệu động cơ
engine fuel
nhiên liệu máy phát
engine fuel system
hệ nhiên liệu động cơ
enriched fuel
nhiên liệu được sản xuất giàu
feed pump (fuelpump)
bơm cung ứng (bơm nhiên liệu)
flexible fuel line
ống dẫn nhiên liệu mượt dẻo
fossil fuel
nhiên liệu hóa thạch
fresh fuel
nhiên liệu mới
fuel accumulator
bộ thu thập nhiên liệu
fuel and energy balance
cân vị tích điện nhiên liệu
fuel and power resources
nguồn nhiên liệu năng lượng
fuel ash
tro nhiên liệu
fuel assembly
cấu trúc nhiên liệu
fuel assembly corner rod
thanh góc của cụm thanh nhiên liệu
fuel backup pump
máy bơm nhiên liệu dự phòng
fuel balance
cân vị nhiên liệu
fuel bed
tầng nhiên liệu
fuel bell
chuông nhiên liệu
fuel briquette
bánh nhiên liệu
fuel burner
vòi nhen nhiên liệu
fuel by-pass valve
van rẽ phía (nhiên liệu)
fuel cap
nắp bình nhiên liệu
fuel cell
pin nhiên liệu
fuel cell
thùng nhiên liệu
fuel channel
kênh nhiên liệu
fuel charge
nạp nhiên liệu
fuel charge
sự hấp thụ nhiên liệu
fuel cladding
sự quấn thanh nhiên liệu
fuel cock
khóa nhiên liệu
fuel consumption
nhiên liệu chi tiêu hao
fuel consumption
sự tiêu tốn nhiên liệu
fuel consumption
sự dung nạp nhiên liệu
fuel consumption
tiêu hao nhiên liệu
fuel consumption
tiêu thụ nhiên liệu
fuel control
sự kiểm soát và điều chỉnh nhiên liệu
fuel control gear
bộ kiểm soát và điều chỉnh nhiên liệu
fuel control unit
bộ tinh chỉnh cấp cho nhiên liệu
fuel coolant heat exchanger
bộ trao thay đổi làm giảm nhiệt độ nhiên liệu
fuel cooling
sự thực hiện nguội nhiên liệu
fuel cross-feed value
van cấp cho ngang nhiên liệu
fuel cut-off switch
công tắc hạn chế nhiên liệu
fuel density
mật phỏng nhiên liệu
fuel depot
kho nhiên liệu
fuel discharge
sự xả nhiên liệu
fuel dumping
sự hạn chế nhiên liệu
fuel economy
sự tiết kiệm ngân sách nhiên liệu
fuel economy
tính kinh tế tài chính nhiên liệu
fuel element
phần tử nhiên liệu
fuel element
thanh nhiên liệu
fuel engineering
công nghệ nhiên liệu
fuel feed
nạp nhiên liệu
fuel feed pump
bơm (cấp) nhiên liệu
fuel feed system
hệ (thống) cấp cho nhiên liệu
fuel feed system
hệ thống cung ứng nhiên liệu
fuel feeder
thiết bị hấp thụ nhiên liệu
fuel filler tube
ống dẫn nhiên liệu xuống thùng
fuel filter
bình thanh lọc nhiên liệu
fuel filter
bộ thanh lọc nhiên liệu
fuel filter
bộ thanh lọc nhiên liệu, loại thanh lọc nhiên liệu
fuel filter
lọc nhiên liệu
fuel filter system
hệ thống thanh lọc nhiên liệu
fuel float gauge
phao chỉ nấc nhiên liệu
fuel float gauge
phao chỉ mực nhiên liệu
fuel fog
mù nhiên liệu
fuel gage
đồng hồ nước nhiên liệu
fuel gage
máy thông tư nhiên liệu
fuel gage indicator
bộ chỉ báo nhiên liệu
fuel gauge
lưu lượng đo nhiên liệu
fuel gauge
đồng hồ nước chỉ nhiên liệu
fuel gauge
nhiên liệu kế
fuel grabity tank
bình cấp cho nhiên liệu tự động cháy
fuel grade
loại nhiên liệu
fuel hopper
phễu hấp thụ nhiên liệu
fuel hose
ống nhiên liệu (mềm)
fuel indicator
đồng hồ nước nhiên liệu
fuel indicator
máy thông tư nhiên liệu
fuel injection
sự phun nhiên liệu
fuel injection (FI)
sự phun nhiên liệu
fuel injection pump
bơm phun nhiên liệu
fuel injection pump lifter
cần đẩy bơm phun nhiên liệu
fuel injection pump lifter yoke
cần nâng bơm phun nhiên liệu
fuel injection system
hệ thống phun nhiên liệu
fuel injector
kim phun nhiên liệu
fuel injector
vòi phun nhiên liệu
fuel inlet valve
van hấp thụ nhiên liệu
fuel inventory
trữ lượng nhiên liệu
fuel jet
tia nhiên liệu (phun ra)
fuel jettison
sự xả hạn chế nhiên liệu
fuel level selector
bộ lựa chọn nấc nhiên liệu
fuel level transmitter
máy phân phát báo nấc nhiên liệu
fuel lid
nắp thùng nhiên liệu
fuel line
đường (ống dẫn) nhiên liệu
fuel line
đường dẫn nhiên liệu
fuel line
đường ống dẫn nhiên liệu
fuel line
ống cấp cho nhiên liệu
fuel line duct
đường ống dẫn nhiên liệu
fuel line duct
ống lối nhiên liệu
fuel load
nạp nhiên liệu
fuel manifold
ống dẫn nhiên liệu
fuel mass
khối lượng nhiên liệu đẩy
fuel metering
sự toan lượng nhiên liệu
fuel metering
sự đo nhiên liệu
fuel mixture
hỗn hợp ý nhiên liệu
fuel nozzle
vòi phun nhiên liệu
fuel oil
dấu nhiên liệu
fuel oil
nhiên liệu lỏng
fuel oil
nhiên liệu lỏng nặng
fuel oil tank
thùng nhiên liệu
fuel oil thermal value test
phép xác lập nhiệt độ trị dầu nhiên liệu
fuel passage
đường dẫn nhiên liệu
fuel pipe
đường ống nhiên liệu
fuel pipe
ống nhiên liệu
fuel pipe union
mối nối ống dẫn nhiên liệu
fuel pressure
áp suất nhiên liệu
fuel pressure gauge
áp kế tiếp nhiên liệu
fuel pump
bơm nhiên liệu
fuel pump
máy bơm nhiên liệu
fuel rack
thanh răng nhiên liệu
fuel rates
suất nhiên liệu
fuel ratio
tỉ lệ nhiên liệu
fuel regeneration
sự tái mét sinh nhiên liệu
fuel reserve
thùng dự trữ nhiên liệu
fuel reserve tank
bình nhiên liệu dự phòng
fuel rod
thanh nhiên liệu
fuel sedimenter
bộ phận tách nhiên liệu
fuel sensitivity
độ nhạy bén của nhiên liệu
fuel shut-off cock
van ngắt nhiên liệu
fuel soot
mồ hóng nhiên liệu
fuel spraying
sự phun nhiên liệu
fuel starvation
sự thiếu thốn nhiên liệu
fuel storage
kho chứa chấp nhiên liệu
fuel strainer
bình lược nhiên liệu
fuel strainer
bộ thanh lọc nhiên liệu
fuel supply
hệ cấp cho nhiên liệu
fuel supply
sự cung ứng nhiên liệu
fuel supply
sự tiếp vận nhiên liệu
fuel supply
việc cấp cho nhiên liệu
fuel supply pump
bơm tiếp vận nhiên liệu
fuel system
hệ nhiên liệu
fuel system
hệ thống nhiên liệu
fuel tank
bể chứa chấp nhiên liệu
fuel tank
bình thùng nhiên liệu
fuel tank
thùng chứa chấp nhiên liệu
fuel tank filler cap
nắp bình chứa chấp nhiên liệu
fuel tank selector switch
công tắc lựa chọn thùng nhiên liệu
fuel tank sender
cảm đổi thay mực nhiên liệu
fuel tank strainer
màng thanh lọc ở thùng nhiên liệu
fuel tanker
tàu chở nhiên liệu
fuel temperature probe
đầu tìm hiểu thùng nhiên liệu
fuel test
phép demo nhiên liệu
fuel transfer
sự hấp thụ thêm nhiên liệu
fuel transfer
sự tiếp thêm thắt nhiên liệu
fuel transfer table
bàn fake phó nhiên liệu
fuel ullage box
hộp đo lượng nhiên liệu hao
fuel value
trị số nhiên liệu
fuel valve
nắp nhiên liệu
fuel valve
van nhiên liệu
fuel vapour
bốc khá nhiên liệu
fuel yard
kho nhiên liệu
fuel-air mixture
hỗn hợp ý ko khí-nhiên liệu
fuel-air ratio
tỉ lệ nhiên liệu-không khí
fuel-charging machine
máy hấp thụ nhiên liệu
fuel-dumping system
hệ thống thải nhiên liệu
fuel-gas cylinder
bình khí nhiên liệu nén
fuel-transport department
phân xưởng nhiên liệu
furnace fuel
nhiên liệu lò
gas fuel
nhiên liệu khí
gaseous fuel
nhiên liệu dạng khí
gaseous fuel
nhiên liệu khí
graphite-clad fuel element
thanh nhiên liệu quấn graphit
grid-spaced fuel assembly
giàn thanh nhiên liệu lưới
heavy fuel
nhiên liệu nặng
heavy fuel oil
nhiên liệu lỏng nặng
high efficiency fuel
nhiên liệu tích điện cao
high grade fuel
nhiên liệu cao cấp
high-temperature fuel cell
pin nhiên liệu nhiệt độ phỏng cao
household fuel
nhiên liệu dân dụng
household fuel
nhiên liệu gia dụng
injected fuel spray
tia nhiên liệu phun
isotopic fuel
nhiên liệu cháy đồng vị
jet engine fuel
nhiên liệu mô tơ phản lực
jet fuel
nhiên liệu phản lực
jet propulsion fuel
nhiên liệu mô tơ phản lực
k-jetronic fuel injection
hệ phun nhiên liệu liên tục
k-jetronic fuel injection
sự phun nhiên liệu K-Jetronic
lack of fuel
sự thiếu thốn nhiên liệu
leaded fuel
nhiên liệu chì
leaking fuel assembly
hệ nhiên liệu bị rò rỉ
light fuel oil
nhiên liệu lỏng nhẹ
limiting fuel assembly
tổ hợp ý nhiện liệu giới hạn
liquid fuel
nhiên liệu lỏng
liquid fuel engine
động cơ nhiên liệu lỏng
liquid fuel rocket
tên lửa người sử dụng nhiên liệu lỏng
liquid-metal fuel cell
pin nhiên liệu sắt kẽm kim loại lỏng
low fuel indicator
đèn báo nấc nhiên liệu thấp
low-grade fuel
nhiên liệu nghèo
main fuel tank (mainsupply tank)
bình nhiên liệu chính
make-up fuel
nhiên liệu được sản xuất giàu
margin of thruster fuel
sự dự trữ nhiên liệu phản lực
marine fuel oil
nhiên liệu tàu thủy
mass fuel rate of flow
lưu lượng dòng sản phẩm nhiên liệu
matrix fuel
nhiên liệu nén
mechanical fuel pump
máy bơm nhiên liệu cơ học
mineral fuel
nhiên liệu khoáng
missile fuel
nhiên liệu thương hiệu lửa
molten carbonate fuel cell
pin nhiên liệu người sử dụng cácbonat rét chảy
mono-fuel
đơn nhiên liệu
motor fuel
nhiên liệu động cơ
multi-port fuel injection (mfi)
phụn nhiên liệu năng lượng điện tử nhiều cổng
natural uranium fuel
nhiên liệu urani tự động nhiên
new fuel assembly
cụm nhiên liệu mới
new fuel assembly
phần tử nhiên liệu mới
new fuel element
cụm nhiên liệu mới
new fuel element
phần tử nhiên liệu mới
non-fossil fuel
nhiên liệu phi hóa thạch
non-knocking fuel
nhiên liệu ko nổ
non-renewable fuel
nhiên liệu ko tái mét sinh
non-volatile fuel
nhiên liệu không mờ hơi
nuclear fuel
nhiên liệu phân tử nhân
nuclear fuel
nhiên liệu vẹn toàn tử
nuclear fuel utilization
tận dụng nhiên liệu phân tử nhân
oil fuel
nhiên liệu dầu
once-through fuel cycle
chu trình nhiên liệu mở
once-through fuel cycle
chu trình nhiên liệu một lần
open fuel cycle
chu trình nhiên liệu mở
open fuel cycle
chu trình nhiên liệu một lần
paste fuel
nhiên liệu bột nhão
peripheral fuel assembly
cụm nhiên liệu nước ngoài vi
peripheral fuel assembly
nhiên liệu phản xạ vòng ngoài
phosphoric acid fuel cell
pin nhiên liệu loại axit phôtphoric
polymer electrolyte membrane fuel cell
pin nhiên liệu loại màng năng lượng điện pôlyme
poor fuel
nhiên liệu quality kém
powdered fuel
nhiên liệu (dạng) bột
primary fuel cell
pin nhiên liệu ban đầu
primary fuel cell
pin nhiên liệu sơ cấp
priming pump fuel
bơm bùi nhùi nhiên liệu
priming the fuel injection system
mồi khối hệ thống phun nhiên liệu
pulverized fuel
nhiên liệu (dạng) bột mịn
pulverized fuel
nhiên liệu phun
pulverized fuel
nhiên liệu phun bụi
racing fuel
nhiên liệu xe cộ đua
reference fuel
nhiên liệu chuẩn
reference fuel
nhiên liệu chuẩn chỉnh (trong lao lý trượt giá)
regenerative fuel cell
pin nhiên liệu tái mét sinh
renewable fuel
nhiên liệu tái mét sinh
residual fuel
nhiên liệu cặn
residual fuel oil
dầu nhiên liệu gốc (sản phẩm chưng cất)
rocket fuel
nhiên liệu thương hiệu lửa
running fuel level
mức nhiên liệu hoạt động
safety fuel
nhiên liệu an toàn
saving of fuel
sự tiết kiệm ngân sách nhiên liệu
secondary fuel cell
thùng nhiên liệu phụ
segmented fuel rod
thanh nhiên liệu có khá nhiều phần
semihomogeneous fuel element
thanh nhiên liệu nửa đồng tính
smokeless fuel
nhiên liệu ko khói
solid fuel
nhiên liệu rắn
solid fuel heating system
hệ thống sưởi vị nhiên liệu rắn
solid nuclear fuel
nhiên liệu phân tử nhân rắn
solid oxide fuel cell
pin nhiên liệu ôxit rắn
solid polymer fuel cell
pin nhiên liệu pôlyme rắn
specific fuel consumption
suất dung nạp nhiên liệu
specific fuel consumption (SFC)
mức tiêu tốn nhiên liệu riêng
spent fuel
nhiên liệu đang được dùng
standing fuel level
mức nhiên liệu ổn định định
stove and furnace fuel
nhiên liệu dân dụng
substitute fuel
nhiên liệu thay cho thế
sulfur fuel
nhiên liệu đem lưu huỳnh
synthetic fuel
nhiên liệu tổng hợp
ten mode fuel economical rating
chỉ số tiết kiệm ngân sách nhiên liệu
tertiary fuel
nhiên liệu bậc ba
test fuel
nhiên liệu thí nghiệm
thermal value of fuel oil
nhiệt trị của nhiên liệu
tractor fuel
nhiên liệu máy kéo
trapped fuel
nhiên liệu kẹt
two-stage fuel filter
bộ thanh lọc nhiên liệu nhì tầng
uncanned fuel element
thanh nhiên liệu ko vỏ
uncoated fuel particle
hạt nhiên liệu ko bọc
unsafe fuel
nhiên liệu ko an toàn
uranium aluminide fuel
nhiên liệu aluminit urani
uranium dioxide fuel
nhiên liệu urani đioxit
uranium fuel element
phần tử nhiên liệu urani
uranium oxide fuel
nhiên liệu urani oxit
vacuum fuel pump
máy bơm nhiên liệu chân không
waste fuel
nhiên liệu truất phế thải
waste fuel
nhiên liệu thải
waste fuel
nhiên liệu thải ra
wet fuel
nhiên liệu lỏng
zoned fuel loading
sự hấp thụ nhiên liệu bám theo vùng (lò phản ứng)
nhiên liệu điezen
diesel fuel injector
vòi phun nhiên liệu điezen
ga

Địa chất

nhiên liệu, hóa học nhen

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ammunition , combustible , electricity , encouragement , food , gas , incitement , juice , material , means , nourishment , propellant , provocation
verb
charge , người yêu thích , feed , fill ‘er up , fill up , fire , gas , gas up , incite , inflame , nourish , service , stoke up , supply , sustain , tank up , ammunition , charcoal , coal , coke , combustible , energize , energy , ethane , ethanol , gasoline , ignite , inspiration , juice , kerosene , oil , peat , petrol , propellant , reb , stoke , wood

Từ trái khoáy nghĩa