extensions là gì

/ɪkstent ʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự doãi trực tiếp ra; sự đem ra
extension of an injured arm
sự doãi trực tiếp một cánh tay bị thương
Sự kéo dãn dài rời khỏi, sự gia hạn; sự há rộng
extension of a business co-operation contract
sự gia hạn một hợp ý đồng liên minh kinh doanh
extension of general knowledge
sự không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng tổng quát
Phần kéo dãn dài, phần không ngừng mở rộng, phần nối thêm
an extension lớn a factory
phần không ngừng mở rộng thêm nữa xưởng máy
(điện thoại) máy nhánh; máy phụ
Sự giành riêng cho (sự tiếp đón nồng sức nóng...); sự gửi cho tới (lời chúc tụng...)
extension of a warm welcome
sự giành riêng cho một cuộc tiếp đón nồng nhiệt
Sự chép rời khỏi chữ thông thường (bản tốc ký)
(vật lý) sự giãn, phỏng giãn

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự kéo dãn dài, phỏng giãn, phần kéo dãn dài, phần há rộng

Cơ khí & công trình

độ há rộng

Giao thông & vận tải

gia hạn
nới rộng

Toán & tin

sự há rộng; sự kéo dài; sự giãn được, sự khuếch
extension of a field
mở rộng lớn một trường
extension of a function
mở rộng lớn của một hàm
extension of a group
mở rộng lớn một nhóm
algebraic extension
(đại số ) không ngừng mở rộng đại số
analytic extension
mở rộng lớn giải tích
equationally complete extension
mở rộng lớn trọn vẹn tương đương
flat extension
mở rộng lớn phẳng
inessential extension
(đại số ) không ngừng mở rộng ko cốt yếu
iterated extension
mở rộng lớn lặp
purely transcendental extension
(đại số ) không ngừng mở rộng đơn thuần siêu việt
ramified extension
(hình học tập )(đại số ) không ngừng mở rộng rẽ nhánh
relate extensions
(đại số ) những không ngừng mở rộng đồng loại
separable extension
mở rộng lớn tách được
superharmonic boundary value extension
mở rộng lớn độ quý hiếm siêu điều hoà
transcendental extension of a field
mở rộng lớn siêu việt của một trường
unramifield extension
(hình học tập )(đại số ) không ngừng mở rộng ko rẽ nhánh

Xây dựng

độ giãn nở
nhà xây thêm
phần xây thêm
sự gia hạn

Điện lạnh

đường thừng trạm

Kỹ thuật công cộng

kéo dài
kích thước
độ giãn
bellows extension
độ giãn vỏ hộp xếp
extension elongation
độ giãn kéo
extension elongation
độ giãn Khi kéo
local extension at fracture
độ giãn toàn bộ Khi nứt
unit extension
độ giãn tỷ đối
mở rộng

Giải quí VN: Ví dụ phần không ngừng mở rộng của một tệp tin thường thì là 3 ký tự động ở đầu cuối, sau vệt chấm.

Xem thêm: ký thay tiếng anh là gì

Bạn đang xem: extensions là gì

address extension
mở rộng lớn địa chỉ
address extension
sự không ngừng mở rộng địa chỉ
Address Extension Facility (AEF)
tính năng không ngừng mở rộng địa chỉ
Address Extension Field (AEF)
trường không ngừng mở rộng địa chỉ
address field extension
trường vị trí há rộng
algebraic extension
mở rộng lớn đại số
analytic extension
mở rộng lớn giải tích
Archive (filename extension) (ARC)
hồ sơ tàng trữ (mở rộng lớn thương hiệu tệp)
Backup (filename extension) (BAK)
dự trữ (mở rộng lớn thương hiệu tệp)
BEC (busextension card)
thẻ không ngừng mở rộng đàng truyền dẫn
BEC (busextension card)
tấm mạch không ngừng mở rộng bus
BED (busextension driver card)
tấm mạch tinh chỉnh và điều khiển sự không ngừng mở rộng bus
BER (busextension receiver card)
tấm mạch nhận không ngừng mở rộng bus
bus extension card
cạc không ngừng mở rộng đàng truyền dẫn
bus extension card
thẻ không ngừng mở rộng bus
bus extension card
tấm mạch không ngừng mở rộng bus
bus extension receiver card
cạc nhận không ngừng mở rộng đàng truyền dẫn
calling address extension
mở rộng lớn vị trí gọi
code extension
phần không ngừng mở rộng mã
code extension
sự không ngừng mở rộng mã
code extension character
ký tự động không ngừng mở rộng mã
code extension character
ký tự động nằm trong mã há rộng
Command (filename extension) (CMD)
lệnh (mở rộng lớn thương hiệu tệp)
crack extension force
lực không ngừng mở rộng vết nứt
data phối extension (DSE)
sự không ngừng mở rộng tập dượt dữ liệu
degree of an extension of a field
độ không ngừng mở rộng một trường
degree of an extension of a field
mức không ngừng mở rộng của trường
DSE (dataset extension)
sự không ngừng mở rộng tập dượt dữ liệu
Epsilon Extension Management (EEM)
Quản lý Epsilon há rộng
equationally complete extension
mở rộng lớn trọn vẹn tương đương
extension (offile name)
đuôi há rộng
extension agreement
hợp đồng há rộng
extension and line counter specification
đặc mô tả không ngừng mở rộng và máy điểm dòng
extension bell
chuông phần há rộng
extension block
khối há rộng
extension cable
cáp há rộng
extension card
cạc há rộng
extension card
tấm mạch há rộng
extension character
ký tự động há rộng
extension cord
dây há rộng
extension direction
hướng há rộng
extension hunting
sự mò mẫm kiếm há rộng
extension line
đường thừng há rộng
extension mechanism
cơ chế há rộng
extension of a field
mở rộng lớn một trường
extension of a function
mở rộng lớn của một hàm
extension of a group
mở rộng lớn một nhóm
extension of the measuring range
sự không ngừng mở rộng khoảng tầm đo
extension of time limits
sự không ngừng mở rộng số lượng giới hạn thời gian
extension processor
bộ xử lý há rộng
extension producer
giếng há rộng
extension register
thanh ghi há rộng
extension ring
vành há rộng
extension ring
vòng há rộng
extension segment
đoạn há rộng
extension sign
ký hiệu há rộng
extension tripod
giá tía chân há rộng
extension well
giếng há rộng
facilities extension
sự không ngừng mở rộng phương tiện
file extension
phần không ngừng mở rộng thương hiệu tệp
file extension
phần không ngừng mở rộng tệp
file name extension
phần không ngừng mở rộng thương hiệu tệp
file name extension
phần không ngừng mở rộng tệp
filename extension
phần thương hiệu tệp há rộng
flat extension
mở rộng lớn phẳng
Header Extension
Mở rộng lớn chi tiêu đề
inessential extension
mở rộng lớn ko cốt yếu
inessential extension
mở rộng lớn ko tách được
internal extension
phần không ngừng mở rộng nội bộ
Internet Database Connector/ HTML Extension (IDC/HTX)
IDC/ không ngừng mở rộng HTML
iterated extension
mở rộng lớn lặp
Junk (filename extension) (JNK)
rác vụn (mở rộng lớn thương hiệu tệp)
language extension
mở rộng lớn ngôn ngữ
Language Extension Module (LEM)
môđun không ngừng mở rộng ngôn ngữ
link pack area extension
mở rộng lớn vùng bó liên kết
MIME (multi-purpose mạng internet mail extension)
sự không ngừng mở rộng thư tín Internet nhiều năng
MMX (multimediaextension)
sự không ngừng mở rộng nhiều môi trường
Multi-Byte Extension (MBE)
mở rộng lớn nhiều byte
multimedia extension (MMX)
sự không ngừng mở rộng nhiều phương tiện
multipurpose mạng internet mail extension (MIME)
sự không ngừng mở rộng thư tín Internet nhiều năng
multisystem Extension interface (bus) (MXI)
giao diện không ngừng mở rộng nhiều hệ thống
name extension
tên há rộng
Network address Extension (NAE)
mở rộng lớn vị trí mạng
Numeric Processor Extension (NPX)
mở rộng lớn CPU số
phase extension plane
mặt phẳng phiu không ngừng mở rộng pha
purely transcendental extension
mở rộng lớn thuần thúy siêu việt
purely transcendental extension
mở rộng lớn đơn thuần siêu việt
ramified extension
mở rộng lớn rẽ nhánh
Real Time Extension (RTX)
mở rộng lớn theo đuổi thời hạn thực
relate extension
các không ngừng mở rộng đồng loại
REX (routeextension)
sự không ngừng mở rộng đàng truyền
route extension
sự không ngừng mở rộng đàng truyền
semantic extension
phần không ngừng mở rộng ngữ nghĩa
semantic extension
sự không ngừng mở rộng ngữ nghĩa
separable extension
mở rộng lớn tác động
separable extension
mở rộng lớn tách được
sign extension
phần không ngừng mở rộng dấu
sign extension
sự không ngừng mở rộng dấu
signal extension
sự không ngừng mở rộng tín hiệu
Single Byte Extension (SBE)
mở rộng lớn byte đơn
Standard Data Format (filename extension) (SDF)
khuôn dạng tài liệu chi tiêu chuẩn chỉnh (mở rộng lớn thương hiệu tệp)
syntactic extension
sự không ngừng mở rộng cú pháp
tail pipe extension
phần không ngừng mở rộng ống thải
telephone extension
phần không ngừng mở rộng năng lượng điện thoại
telephone extension
sự không ngừng mở rộng năng lượng điện thoại
terminal extension
phần không ngừng mở rộng đầu cuối
threshold extension demodulator
bộ giải điều không ngừng mở rộng ngưỡng
transcendental extension of a field
mở rộng lớn siêu việt của một trường
transmission extension
mở rộng lớn truyền
transmission extension
sự không ngừng mở rộng truyền
unramified extension
mở rộng lớn ko rẽ nhánh
VAX (virtualaccess extension)
sự không ngừng mở rộng truy vấn ảo
virtual access extension (VAX)
sự không ngừng mở rộng truy nhập ảo
phần há rộng
code extension
phần không ngừng mở rộng mã
extension bell
chuông phần há rộng
file extension
phần không ngừng mở rộng thương hiệu tệp
file extension
phần không ngừng mở rộng tệp
file name extension
phần không ngừng mở rộng thương hiệu tệp
file name extension
phần không ngừng mở rộng tệp
internal extension
phần không ngừng mở rộng nội bộ
semantic extension
phần không ngừng mở rộng ngữ nghĩa
sign extension
phần không ngừng mở rộng dấu
tail pipe extension
phần không ngừng mở rộng ống thải
telephone extension
phần không ngừng mở rộng năng lượng điện thoại
terminal extension
phần không ngừng mở rộng đầu cuối
quy mô
sự giãn
extension expansion
sự giãn bởi kéo
sự giãn dài
sự giãn nở
sự kéo dài
sự há rộng

Giải quí VN: Ví dụ phần không ngừng mở rộng của một tệp tin thường thì là 3 ký tự động ở đầu cuối, sau vệt chấm.

address extension
sự không ngừng mở rộng địa chỉ
BED (busextension driver card)
tấm mạch tinh chỉnh và điều khiển sự không ngừng mở rộng bus
code extension
sự không ngừng mở rộng mã
data phối extension (DSE)
sự không ngừng mở rộng tập dượt dữ liệu
DSE (dataset extension)
sự không ngừng mở rộng tập dượt dữ liệu
extension of the measuring range
sự không ngừng mở rộng khoảng tầm đo
extension of time limits
sự không ngừng mở rộng số lượng giới hạn thời gian
facilities extension
sự không ngừng mở rộng phương tiện
MIME (multi-purpose mạng internet mail extension)
sự không ngừng mở rộng thư tín Internet nhiều năng
MMX (multimediaextension)
sự không ngừng mở rộng nhiều môi trường
multimedia extension (MMX)
sự không ngừng mở rộng nhiều phương tiện
multipurpose mạng internet mail extension (MIME)
sự không ngừng mở rộng thư tín Internet nhiều năng
REX (routeextension)
sự không ngừng mở rộng đàng truyền
route extension
sự không ngừng mở rộng đàng truyền
semantic extension
sự không ngừng mở rộng ngữ nghĩa
sign extension
sự không ngừng mở rộng dấu
signal extension
sự không ngừng mở rộng tín hiệu
syntactic extension
sự không ngừng mở rộng cú pháp
telephone extension
sự không ngừng mở rộng năng lượng điện thoại
transmission extension
sự không ngừng mở rộng truyền
VAX (virtualaccess extension)
sự không ngừng mở rộng truy vấn ảo
virtual access extension (VAX)
sự không ngừng mở rộng truy nhập ảo

Kinh tế

chuyến phượt há rộng
số chi phí tính được
sự gia hạn
sự kéo dãn dài kỳ hạn hiệu quả (của thư tín dụng)
sự khuếch trương
sự há rộng
extension of a insurance cover
sự không ngừng mở rộng bảo hiểm
extension of demand
sự không ngừng mở rộng nhu yếu (hàng hóa)
extension of demand
sự không ngừng mở rộng nhu yếu sản phẩm hóa
extension of insurance liability
sự không ngừng mở rộng trách móc nhiệm bảo hiểm
extension of market
sự không ngừng mở rộng thị trường
line extension
sự không ngừng mở rộng mặt mày hàng
sự triển hạn
credit extension
sự triển hạn thẻ tín dụng
extension of a loan
sự triển hạn thời hạn trả lại khoản vay
extension of credit
sự triển hạn tín dụng
triển hạn
credit extension
sự triển hạn thẻ tín dụng
extension agreement
hợp đồng triển hạn
extension commission
phí giấy tờ thủ tục triển hạn
extension of a loan
sự triển hạn thời hạn trả lại khoản vay
extension of credit
sự triển hạn tín dụng
war-time extension (clause)
điều khoản được quy tắc triển hạn Khi với chiến tranh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
addendum , addition , adjunct , amplification , annex , appendage , appendix , arm , augmentation , branch , broadening , compass , continuing , delay , development , dilatation , distension , drawing out , elongation , expansion , extent , increase , lengthening , orbit , postponement , production , prolongation , protraction , purview , radius , reach , scope , span , spread , spreading out , stretch , stretching , supplement , sweep , widening , wing , enlargement , ambit , realm , sphere , swing , area , duration , outgrowth , projection , reprieve , stay

Từ ngược nghĩa