epithelial là gì

Epithelium là biểu tế bào, lớp bảo phủ phía bên ngoài khung hình và lót những cấu hình trống rỗng trừ gân máu, mạch bạch huyết. Biểu tế bào với xuất xứ kể từ nước ngoài suy bì và nội suy bì, bao gồm hình dẹp, hình vỏ hộp và hình trụ.

Epithelium /ˌep.ɪˈθiː.li.əm/: biểu tế bào.

Bạn đang xem: epithelial là gì

A layer of cells covering all the surfaces of the body toàn thân except the interior of blood and lymph vessels.

Epithelium là gì?, saigonvina Một lớp tế bào chứa đựng toàn bộ những mặt phẳng của khung hình nước ngoài trừ mặt mày trong số gân máu và bạch huyết.

Ex: His kidneys are shutting down due lớn the direct toxicity lớn the proximal tubule epithelium.

Thận của cậu ấy đang được lỗi dần dần tự độc tính vẫn tác dụng thẳng cho tới những biểu tế bào tế bào.

Ex: A dog's olfactory epithelium is đôi mươi times bigger than thở your puny human one.

Biểu tế bào khứu giác của loại chó to hơn đôi mươi chuyến đối với ở người.

Ex: When odor molecules hit the back of your nose, they get stuck in a layer of mucus covering the olfactory epithelium.

Khi những phân tử mùi hương cút vô đàng sau mũi, bọn chúng bám vô lớp chất nhớt được bảo phủ bởi vì biểu tế bào khứu giác.

Xem thêm: Lịch Sử CLB Mordovia - Hành Trình Vẻ Đẹp Và Thăng Trầm

Ex: The pathology from the rectal bleed showed traces of nasal epithelium.

Máu ở trực tràng đã cho chúng ta thấy dấu tích của biểu tế bào ở mũi.

Ex: Those scents hit your olfactory epithelium and tell your brain a lot about what you're eating.

Những mùi hương mùi hương này va vấp va với biểu tế bào khứu giác và thực hiện mang đến khối óc biết thật nhiều loại về những gì các bạn đang được ăn.

Ex: However, the retina shrank only by about 1% relative lớn the pigment epithelium sánh this does not seem lớn be the case.

Tuy nhiên, võng mạc co hẹp chỉ tầm 1% đối với biểu tế bào sắc tố nên là điều này nhường nhịn như ko nên là tình huống.

Ex: Some cells with a morphology very similar lớn macrophages were found in the epithelium of seminiferous tubules of immunodeficient mice.

Xem thêm: poster nghĩa tiếng việt là gì

Một số tế bào với hình dáng vô cùng giống như với đại thực bào đã và đang được nhìn thấy vô biểu tế bào của ống dẫn tinh ma loại loài chuột suy hạn chế miễn kháng.

Tư liệu tham lam khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết lách epithelium là gì được biên soạn bởi vì nghề giáo trung tâm giờ Anh SGV.

Nguồn: http://benhedu.com