die for you là gì

Bạn đang xem: die for you là gì

Nhưng còn nàng… Tôi rất có thể chết vì nường được.

But this Seeker would tell

you

that he would die for you.

Nhưng Tầm Thủ này thì tiếp tục trình bày anh tớ sẵn sàng chết vì như thế cô.

Người biết là tôi tiếp tục chết vì người.

Nếu anh chết vì như thế em, thì cơ ko cần là dòng sản phẩm chết… Là tình thương yêu.

The reason I wouldn't live

for you

is because I would die for you.

Lý vì thế anh ko sống và làm việc cho

em

là bởi: Anh rất có thể chết vì như thế em.

At least 2 people in this

Ít nhất nhị người vô cuộc

At least 5 people in this

Có tối thiểu 5 người bên trên toàn cầu này yêu thương

bạn

At least 2 people in this

Ít nhất nhị người vô cuộc

The reason why I wouldn't live

for you

is because I would die for you.

Xem thêm: cftc là gì

Lí vì thế tôi ko sinh sống

vì em

là là vì tôi nguyện tiếp tục chết vì như thế em!