deleted là gì

That's what you said you bởi not delete but I still deleted.

Bạn đang xem: deleted là gì

Đó là tất cả những gì tôi vẫn trình bày tuy nhiên tôi vẫn ko xóa AM XÓA.

The page has been deleted per request.

Bài viết lách đang được xoá bỏ theo đuổi đòi hỏi.

I deleted and recreated my trương mục several times.

Mình đã gỡ bỏ và setup lại tài khoản

rất nhiều lần rồi.

Oh wait, I deleted the links vĩ đại your spam site.

Vì lí vì thế, theo người đã bỏ bỏ link sang trọng site của khách hàng.

Deleted Friends: People you have removed as friends.

It will show all the deleted files Recuva doesn't disappoint mạ.

Nó hiển thị toàn bộ tệp tin đã bị xoá Recuva ko thực hiện bản thân tuyệt vọng.

Deleted music from your iPod or MP3 player?

At worst, it will be simply deleted without opening.

Hoặc tệ rộng lớn họ tiếp tục xóa luôn luôn trong cả ngẫu nhiên hé.

Why I deleted Snapchat- and why you should too!

T Tại sao tôi bỏ Snapchat và chúng ta cũng nên như vậy!

Em tưởng anh bỏ blog rồi chứ.

Well the author deleted all his stories.

No, it deleted itself as soon as it completed its task.

Không, nó tự động hủy ngay trong lúc hoàn thành xong trọng trách.

Xem thêm: Công thức chơi casino Tài xỉu Gemwin trăm cược trăm thắng

Once it was deleted, I added the trương mục back.

Khi nó đang được gỡ bỏ, hãy thêm thắt lại thông tin tài khoản.

When she went under investigation, she deleted 30,000 emails.

Khi bị khảo sát bà đã xoá bỏ bên trên 30 ngàn gmail.

She has deleted her Reddit trương mục.

Tui thấy bạn vẫn xóa thông tin tài khoản reddit.

Therefore I deleted my đoạn Clip couple of times, and re-recorded it.

Mình đã xóa đi một không nhiều đoạn Clip và ĐK lại chuyến nhì nhưng mà vẫn vậy.

They are deleted when session ends.

Chúng được xoá đi Lúc sự kiện kết giục.

You promised mạ you would deleted those photos.”.

Em hứa em tiếp tục hủy những tấm hình bại liệt.".

Tôi sẽ xóa không còn những loại vẫn copy.

This has been deleted from the latest draft legislation.

Quy tấp tểnh này đang được bỏ bên trên dự thảo luật tiên tiến nhất.

I have deleted all my posts and am no longer involved here.

Tôi vẫn hủy toàn cỗ show biểu diễn, và ko nhập cuộc nữa.

Xem thêm: revolving credit là gì

That information has been deleted.”.

Hiện những vấn đề này đang được gỡ bỏ”.