dao động tiếng anh là gì

Dao động là sự việc lặp cút tái diễn rất nhiều lần một hiện trạng của một vật nào là bại. Trong cơ học tập, xấp xỉ là vận động sở hữu số lượng giới hạn nhập không khí, lặp cút tái diễn rất nhiều lần xung quanh địa điểm cân đối.

Bạn đang xem: dao động tiếng anh là gì

1.

Con rung lắc bên trên đồng hồ thời trang chính thức xấp xỉ hỗ tương, khắc ghi thời hạn trôi qua quýt.

The pendulum on the clock began lớn oscillate back and forth, marking the passage of time.

Xem thêm: revolving credit là gì

2.

Xem thêm: cigar là gì

Sóng âm tự loa đưa đến khiến cho những phân tử không gian xấp xỉ, đưa đến music nhưng mà tất cả chúng ta nghe được.

The sound waves produced by the speakers caused the air molecules lớn oscillate, creating the music we heard.

Dao động (Oscillate) là một trong cái gì bại lặp cút tái diễn (repetition) rất nhiều lần một hiện trạng (state) của một vật nào là bại. Trong cơ học tập (mechanics), xấp xỉ (oscillate) là vận động sở hữu số lượng giới hạn nhập không khí, lặp cút tái diễn rất nhiều lần xung quanh địa điểm cân đối (an equilibrium position).