đánh trống tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "đánh trống" vô giờ đồng hồ Anh

trống tính từ

Bạn đang xem: đánh trống tiếng anh là gì

English

 • male
 • empty
 • vacant
 • male
 • wide open

trống danh từ

English

 • drum

đánh danh từ

English

 • hit
 • beat

đánh động từ

English

 • warm
 • beat
 • whip
 • hit

đánh lừa động từ

English

 • cheat

đánh rơi động từ

English

 • drop

đánh chân vô ngựa động từ

English

 • click

đánh đập động từ

English

 • hit

đánh trượt động từ

English

 • cast

đánh máy danh từ

English

 • type