đằng trước tiếng anh là gì

Phép dịch "đằng trước" trở nên Tiếng Anh

before, front, in front of là những phiên bản dịch tiên phong hàng đầu của "đằng trước" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: "Không" là số đứng đằng trước "một". ↔ Zero is what comes before one.

 • "Không" là số đứng đằng trước "một".

  Bạn đang xem: đằng trước tiếng anh là gì

  Zero is what comes before one.

 • Các người tiếp tục ở đằng trước hoặc đằng sau bức tường?

  Are you going lớn live in front of or behind the wall?

 • Các người tiếp tục ở đằng trước hoặc đằng sau bức tường?

  Are you going lớn live in front of or behind the wall?

 • Glosbe

 • Google

Các người tiếp tục ở đằng trước hoặc đằng sau bức tường?

Are you going lớn live in front of or behind the wall?

Không đánh giá chống hành chủ yếu, đậu xe pháo đằng trước.

Didn't clear the back room, parked his xe đạp right out front.

Nó liên kết đằng trước với vùng nghệ thuật ở phía sau.

It connects the personnel areas at the front of the ship lớn Engineering at the rear.

Đằng trước là tuyến đường.

Yonder's in the way.

Đằng trước là địa phận của quân Nhật rồi.

That is Japan's Territory ahead...

Chiếc xe hơi hâu phương nom dường như to hơn cái ở đằng trước.

The xế hộp in the back looks much larger than vãn the xế hộp in the front.

Cái cột đằng trước

You see the pillar in front of you?

Nhưng nhưng mà cao thủ thực sự tiếp tục há kể từ đằng trước.

But the real pros go through the front.

Chúng tao tiếp tục tạm dừng tức thì đằng trước, em yêu thương.

Well, we'll be stopping right up here ahead, honey.

Tao suy nghĩ đằng trước với mây xoắn.

I think the twister cloud's up ahead.

Xem thêm: Cập nhật các cầu thủ trong đội hình Man UTD gặp Man City

Ví dụ, các bạn thấy một group các bạn ở đằng trước đang được hút thuốc lá.

For example, suppose you see a group of your schoolmates up ahead, and they’re smoking.

Con rất có thể ngồi đằng trước không?

Can I sit in front?

"Không" là số đứng đằng trước "một".

Zero is what comes before one.

Để cái ê đằng trước bao nhiêu bức tượng phật với cu lên đường.

Put that in there in front of the statues with the dicks.

Hắn bảo đảm phía đằng trước thế nào?

How does he cover this?

Và rồi khi bọn chúng già cả lên đường, những cái sừng nhú rời khỏi đằng trước.

And then as they get older, the horns grow forward.

Trong bảy vẹn toàn âm, tư rất có thể với âm y- đằng trước ("ngạc hóa y").

Of the seven vowels, four could be preceded by a y- sound ("iotized").

Nón của mình cần được bẻ lên đằng trướcđằng sau như một chiếc nón nỉ.

Their hats should be creased fore and aft lượt thích a fedora.

Đến bến xe pháo ở đằng trước

To the bus stop ahead.

Thêm một con xe không giống đằng trước.

Another xế hộp in front.

Đức Giê-hô-va há chẳng lên đường đằng trước ngươi sao?”

Is it not Jehovah that has gone out before you?”

Đi vòng qua quýt phía mặt mũi ê điểm anh rất có thể để ý được đằng trước lẫn lộn đằng sau.

Get around lớn the side where you can see front and back.

Sông Đỏ ở đằng trước!

Xem thêm: mc viết tắt tiếng anh là gì

Red River ahead!

Nhà của tất cả chúng ta đằng trước

Our building is ahead.