cookie tiếng việt là gì

Phép dịch "cookie" trở thành Tiếng Việt

bánh quy, bánh bích quy, bích quy là những phiên bản dịch số 1 của "cookie" trở thành Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: He is making cookies. ↔ Anh tớ đang khiến bánh quy.

cookie verb noun ngữ pháp

Bạn đang xem: cookie tiếng việt là gì

(North America) A small flat, baked cake which is either crisp or soft but firm (often with chocolate chips, candies or nuts mixed in.) [..]

 • He is making cookies.

  Anh tớ đang khiến bánh quy.

 • bánh bích quy

  I want my cookies!

  Tôi ham muốn ăn bánh bích quy!

 • I want my cookies!

  Tôi ham muốn ăn bánh bích quy!

  • cookie
  • bánh bao
  • bánh dẹt nhỏ
 • Glosbe

 • Google

+ Thêm phiên bản dịch Thêm

Hiện bên trên Shop chúng tôi không tồn tại phiên bản dịch cho tới Cookie vô tự điển, hoàn toàn có thể chúng ta có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.

 • @ · bánh quy

 • chị cấp cho dưỡng · chị nuôi · chị nấu nướng ăn · cookie

 • bánh quy ma mãnh thuật

We've got cookies and cake inside, if you...

bánh quybánh ngọt đấy, nếu như khách hàng...

Delete your browser cache and cookies, which eliminates any outdated authentication data.

Xóa bộ nhớ lưu trữ đệm và cookie bên trên trình duyệt của doanh nghiệp nhằm vô hiệu hóa từng tài liệu xác thực lạc hậu.

Homemade cookies?

Bánh quy tự động làm?

The result is the number of unique users (not cookies) who saw an ad.

Kết trái khoáy là số người tiêu dùng có một không hai (không cần cookie) vẫn coi lăng xê.

Put that cookie down.

Bỏ loại bánh quy xuống.

If you're selling cookie packages, some keywords you might consider are "cookie gift package" or "cookie gift basket."

Nếu chúng ta hiện tại đang bán những gói bánh quy, một vài kể từ khóa tuy nhiên chúng ta có thể đánh giá là "gói vàng bánh quy" hoặc "giỏ vàng bánh quy".

You can also delete your history, cookies, and other information: remove all of it, or just some from a specific period of time.

Bạn cũng hoàn toàn có thể xóa lịch sử hào hùng, cookie và vấn đề không giống của mình: xóa toàn bộ hoặc chỉ một vài vấn đề ở một khoảng tầm thời hạn ví dụ.

For example, I took a whole bunch of fortune cookies back to lớn Trung Quốc, gave them to lớn Chinese to lớn see how they would react.

Ví dụ như, đem thứ tự tôi mang 1 mẻ bánh qui may mắn về Trung Quốc, và trả bọn chúng cho tới những người dân Trung Quốc nhằm coi phản xạ của mình.

Xem thêm: Bầu Cua online và những ván cược thú vị tại Gemwin

She would make the most delicious meals, breads, cookies, and pies for our family.

Bà thông thường nấu nướng những bữa tiệc, thực hiện bánh mì, bánh quy, và bánh nướng thích hợp nhất cho tới mái ấm gia đình Shop chúng tôi.

Three hundred and twenty-one boxes of cookies.

Ba trăm nhị mươi kiểu mốt hộp.

Third-party segments are lists of cookies matching the demographics of your visitors that you purchase from a third-party data provider.

Phân đoạn của mặt mày loại tía là list những cookie khớp với vấn đề nhân khẩu học tập của khách hàng truy vấn tuy nhiên bạn đặt hàng kể từ căn nhà cung ứng tài liệu của mặt mày loại tía.

In order to lớn cover some gaps that you may have in tagging, the Google Ads legacy remarketing tag still sets new cookies on your tên miền that store information about the ad clicks that bring people to lớn your trang web.

Để bù một vài khoảng tầm trống rỗng tài liệu chúng ta có thể bắt gặp cần Khi gắn thẻ, thẻ tiếp thị lại cũ của Google Ads vẫn đặt điều cookie mới nhất bên trên thương hiệu miền của doanh nghiệp nhằm tàng trữ vấn đề về những thứ tự nhấp vô lăng xê trả quý khách cho tới trang web của doanh nghiệp.

I want your grandmother's cookie recipe.

Tớ ham muốn công thức số bánh quy của bà cậu.

The exact same kind of cookie might be sent in either scenario.

Cùng một loại cookie hoàn toàn có thể được gửi vô cả nhị tình huống.

Click any of these fortune cookies to lớn see your questions and follow- up questions explored.

Hãy nhấp loài chuột vô những cookie phanh sau này này nhằm coi những thắc mắc của doanh nghiệp và những thắc mắc không ngừng mở rộng.

Consent is therefore required to lớn use cookies for those purposes from users in countries to lớn which the EU ePrivacy Directive’s cookie provisions apply.

Vì vậy, cần phải có sự đồng ý nhằm dùng cookie cho tới những mục tiêu bại liệt kể từ người tiêu dùng ở những vương quốc vận dụng luật pháp dùng cookie theo đòi Chỉ thị về quyền riêng biệt Khi trực tuyến của Liên minh châu Âu.

Lotte Confectionery also produces the Crunky candy bar and the Chic-Choc cookie (a chocolate chip cookie), one of the most famous brands in South Korea.

Lotte Confectionery cũng phát hành thanh kẹo Crunky và bánh quy Chic-Choc là một trong những trong mỗi Brand Name phổ biến nhất ở Nước Hàn.

In non-browser environments where there are no cookies, they also allow buyers to lớn apply critical features that enable additional demand, such as frequency capping.

Trong môi trường xung quanh ko trình duyệt tuy nhiên không tồn tại cookie, bọn chúng cũng được cho phép người tiêu dùng vận dụng công dụng cần thiết dẫn theo nhu yếu bổ sung cập nhật, ví dụ như số lượng giới hạn gia tốc.

Anybody who needs more kêu ca 64Mb/task - tough cookies).

Bất kỳ ai cần thiết rộng lớn 64Mb /tác vụ - cookie khó khăn khăn).

Consent is therefore required to lớn use cookies for those purposes from users in countries to lớn which the ePrivacy Directive’s cookie provisions apply.

Vì vậy, cần phải có Sự đồng ý của người tiêu dùng cho tới những mục tiêu bại liệt ở những vương quốc vận dụng cho phép dùng cookie theo đòi Chỉ thị về quyền riêng biệt và truyền thông năng lượng điện tử của Liên minh Châu Âu.

For regulatory guidance on cookie consent in advertising, refer to:

Để biết chỉ dẫn quy toan về đồng ý cookie vô lăng xê, hãy tham ô khảo:

To use your Google Account on a browser (like Chrome or Safari), turn on cookies if you haven't already.

Để dùng Tài khoản Google của doanh nghiệp bên trên một trình duyệt (như Chrome hoặc Safari), hãy nhảy cookie.

Reach is an estimate of the audience in a location target, based on unique cookies.

Xem thêm: and then là gì

Phạm vi tiếp cận là dự trù đối tượng người tiêu dùng vô tiềm năng địa điểm, dựa vào những cookie có một không hai.

That's not the point, Cookie.

Vấn đề ko cần vậy, Cookie.