contact us là gì

Bài ghi chép này cũng đều có sẵn trong:

Trang Contact us là điểm tuy nhiên quý khách hàng thông thường truy vấn nhằm contact và đòi hỏi tương hỗ nhập quy trình mua sắm và chọn lựa. Việc vận tải trang Liên hệ us mang lại siêu thị là đặc biệt quan trọng, bạn phải bịa đặt trang bên trên những địa điểm đơn giản mò mẫm tìm tòi chung quý khách hàng gửi thắc mắc và xử lý những yếu tố ko ước muốn một cơ hội nhanh nhất có thể. Trang Liên hệ us rất có thể gồm những: tế bào miêu tả cộc gọn/số điện thoại cảm ứng thông minh, vị trí gmail, một biểu hình mẫu contact (Contact form) tùy lựa chọn nhằm quý khách hàng điền vấn đề và thắc mắc. Khi biểu hình mẫu contact được gửi, một gmail sẽ tiến hành tự động hóa gửi cho tới vị trí gmail bảo vệ quý khách hàng của siêu thị (Customer email). Bài ghi chép này tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội tạo nên trang Liên hệ us và cơ hội tăng trang này nhập thực đơn.

Bạn đang xem: contact us là gì

Nội dung bài bác viết

A. Tạo trang Liên hệ us
B. Thêm trang Liên hệ us nhập menu

A. Tạo trang Liên hệ us

Theo khoác ấn định, những siêu thị ShopBase tiếp tục có trước trang Liên hệ us, chúng ta cũng có thể sửa đổi nội dung trang này mang lại phù phù hợp với siêu thị.

Tại trang cai quản trị ShopBase, tiếp cận Cửa mặt hàng (Online Store) > Trang (Pages).

Nhấp nhập Contact Us.


Chỉnh sửa title và nội dung mang lại trang.

Trong mục Hiển thị (Visibility) chúng ta cũng có thể lựa chọn hiển thị hoặc ẩn trang Liên hệ us. Theo khoác ấn định, trang Liên hệ us sẽ tiến hành hiển thị khi chúng ta nhấp nhập Lưu (Save). Chọn Ẩn (Hidden) nếu như mình muốn ẩn trang ngoài siêu thị.


Nhấp nhập Lưu (Save) nhằm lưu những thay cho thay đổi.

Bạn rất có thể tạo nên một biểu hình mẫu contact được chấp nhận quý khách hàng nhằm lại tin nhắn mang lại siêu thị, nhờ cơ chúng ta cũng có thể contact lại sau. Vui lòng tiếp cận mục Chủ đề hình mẫu (Template) và lựa chọn Contact Us.


Nhấp Lưu (Save).

Xem thêm: rhinitis là gì

Theo khoác ấn định, biểu hình mẫu tiếp tục hiển thị bên trên cuối trang như hình bên dưới. tin tức biểu hình mẫu sẽ tiến hành gửi cho tới vị trí gmail bảo vệ quý khách hàng của siêu thị (Customer email).


Email bảo vệ quý khách hàng của siêu thị (Customer email) được thiết lập bên trên mục Cài bịa đặt (Settings) > Chung (General) > Thư điện tử tương hỗ quý khách hàng (Customer email).


Tại trang cai quản trị ShopBase, tiếp cận Cửa mặt hàng (Online Store) > Điều phía (Navigation).


Trong trang Điều phía (Navigation), nhấp nhập title của thực đơn tuy nhiên mình muốn tăng trang Contact us nhập.

Nhấp nhập Thêm mục thực đơn (Add thực đơn item).


Nhập thương hiệu nhập ngôi trường Tên (Name) giống như thương hiệu title trang Contact us và lựa chọn links về trang Liên hệ us nhập ngôi trường Liên kết (Link). Rồi nhấp Thêm (Add).

Xem thêm: garter belt là gì


Nhấp Lưu thực đơn (Save menu) nhằm ngừng.

Bài ghi chép liên quan

Tổng quan tiền về những trang bên trên website
Tạo một menu

Cập nhật vào: 28/12/2022