con lợn đọc tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "con lợn" vô giờ đồng hồ Anh

lợn danh từ

Bạn đang xem: con lợn đọc tiếng anh là gì

English

 • hog

lợn tính từ

English

 • piggish

con đại từ

English

 • you
 • you
 • you

con danh từ

English

 • I

con mụ đại từ

English

 • she

con ý đại từ

English

 • she

con ấy đại từ

English

 • she

con loài chuột danh từ

Xem thêm: mặt bàn tiếng anh là gì

English

 • mouse
 • mouse
 • mouse

con loài chuột PC danh từ

English

 • mouse

con hào danh từ

English

 • dike

con lối danh từ

English

 • highway
 • path

con nít danh từ

English

 • child

con nhép danh từ

English

 • club

con giòi danh từ

Xem thêm: mc viết tắt tiếng anh là gì

English

 • grub

con phí tính từ

English

 • illegitimate