con dê trong tiếng anh là gì

goat

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: con dê trong tiếng anh là gì

UK/gəʊt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/goʊt/

  • /g/ as in give
  • /əʊ/ as in nose
  • /t/ as in town

GOAT

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/gəʊt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/goʊt/

  • /g/ as in give
  • /əʊ/ as in nose
  • /t/ as in town
  • /g/ as in give
  • // as in nose
  • /t/ as in town