cơm đọc tiếng anh là gì

Bản dịch của "cơm" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: cơm đọc tiếng anh là gì

Bản dịch

expand_more to tướng eat at home page

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo dõi văn cảnh của "cơm" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

ăn cơm thết

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "tom-tom" nhập một câu

The tom-tom cries, and the tom-tom laughs.

When performing live his drum kit consists of: one snare drum (6.5 x13), one tom-tom drum (7 x12), one floor tom (14 x14), and a bass drum (20 x22).

Xem thêm: crud là gì

This design eliminated separate tom-tom stands and made it possible to tướng move the bass drum and all five tom-toms as one unit.

The beginning and kết thúc were announced by tom-tom and the injured were immediately taken away for treatment.

When it was recorded a year later, the drum part was recorded without tom-toms the first time.