chúng ta trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Cuối nằm trong, chúng ta cần thiết khái niệm rõ rệt định nghĩa...

expand_more Finally, we should clarify our definition of…

Bạn đang xem: chúng ta trong tiếng anh là gì

Một số lập luận thể hiện nhập luận án này quen thuộc với chúng ta...

Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…

Không biết ông/bà hoàn toàn có thể dời cuộc hứa hẹn của chúng ta được không?

I wonder whether we can postpone our meeting?

Ví dụ về kiểu cách dùng

Một số lập luận thể hiện nhập luận án này quen thuộc với chúng ta...

Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…

Tôi e rằng tôi cần bỏ lịch hứa hẹn của chúng ta vào trong ngày mai.

I'm afraid I have lớn cancel our appointment for tomorrow.

., tôi e rằng tôi cần bỏ cuộc hứa hẹn của chúng ta.

Owing to…, I'm afraid I have lớn cancel our appointment.

Liệu chúng ta hoàn toàn có thể bắt gặp muộn rộng lớn được ko, tầm 4h chẳng hạn?

I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?

Tôi không thể cơ hội này không giống ngoài thay cho thay đổi ngày hứa hẹn của chúng ta.

I am forced lớn change the date of our meeting.

Không biết ông/bà hoàn toàn có thể dời cuộc hứa hẹn của chúng ta được không?

I wonder whether we can postpone our meeting?

Tôi vô cùng ao ước chúng ta sẽ có được thời cơ liên minh cùng nhau.

I look forward lớn the possibility of working together.

Liệu chúng ta hoàn toàn có thể dời lịch hứa hẹn qua một ngày không giống được không?

Would it be possible lớn phối another date?

Tôi vô cùng tiếc cần báo với ông/bà rằng tôi sẽ không còn thể tham gia buổi họp của chúng ta như tiếp tục hứa hẹn.

Xem thêm: Trò chơi casino w88 năm 2024 hot nhất

Regretfully, I have lớn inform you that I will not be able lớn attend our proposed meeting, and shall therefore have lớn cancel.

Chúng ta cần thiết nhìn nhận một vài giới hạn của bài bác nghiên cứu và phân tích cũng giống như những nghành nghề hoàn toàn có thể được nghiên cứu và phân tích thêm thắt nhập sau này, rõ ràng là...

A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…

Cuối nằm trong, chúng ta cần thiết khái niệm rõ rệt định nghĩa...

Finally, we should clarify our definition of…

Đã lâu lắm rồi chúng ta ko liên hệ cùng nhau.

It's such a long time since we had any tương tác.

Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch nhập cuộc hứa hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà hoàn toàn có thể mừng rỡ lòng dời lịch qua một ngày không giống được không?

Unfortunately I am double booked on the day we arranged lớn meet. Would it be possible lớn make another date?

... đã lấy chúng ta cho tới Kết luận rằng...

…leads us lớn the conclusion that…

Chúng ta hoàn toàn có thể bố trí một cuộc hứa hẹn được không?

Can we arrange a meeting?

Chúng ta lên đường ăn trưa/tối nhé, tôi mời mọc.

I am treating you lớn lunch/dinner.

Chúng ta ra bên ngoài mang lại thông thoáng đi?

Would you lượt thích lớn get some fresh air?

Tôi nghĩ về chúng ta nên bố trí một cuộc hứa hẹn.

Chúng ta cần thiết nhấn mạnh vấn đề định nghĩa...

Xem thêm: Cách chơi kèo giao bóng trước đơn giản cho tân thủ

It is important lớn emphasize…

Sau phía trên chúng ta tiếp tục nằm trong kiểm tra...

We then review the factors…