cho tiếng anh là gì

Bản dịch

Tôi đặc biệt vinh hạnh được viết lách thư reviews cho...

expand_more I am delighted lớn be called upon as a reference for

Bạn đang xem: cho tiếng anh là gì

Như tiếp tục thỏa thuận hợp tác bởi vì câu nói., Cửa Hàng chúng tôi van gửi thích hợp đồng cho ông/bà ký.

In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.

Chúng tôi vẫn ko có được khoản thanh toán giao dịch cho...

We have not yet received payment for

Số liệu cho thấy Xu thế tăng/giảm đều kể từ... cho cho tới...

expand_more The numbers show a steady increase/decrease from… to

Chúng tôi đặc biệt tiếc nên thông tin rằng Cửa Hàng chúng tôi ko thể Giao hàng cho cho tới...

Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…

Tôi đặc biệt vinh hạnh được viết lách thư reviews cho...

I am delighted to be called upon as a reference for…

Cho Cửa Hàng chúng tôi gửi câu nói. ca tụng cho tới phòng bếp trưởng.

expand_more Give my compliments lớn the chef!

quý khách hoàn toàn có thể cho tôi hóa đơn không?

Can you give má a receipt for this application?

lớn give as a new year’s gift

Khi nào là hiểu thêm tin yêu gì mới nhất thì nên báo cho mình nhé.

expand_more Send me news, when you know anything more.

Cho mình gửi câu nói. kính chào cho tới...

Say hello to…for me.

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúng tôi đặc biệt tiếc nên thông tin rằng Cửa Hàng chúng tôi ko thể Giao hàng cho cho tới...

Unfortunately, we must inform you that we are not able lớn deliver the goods until…

Ở trên đây đem chống nào là phù hợp cho tôi không?

I am allergic lớn ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?

Biểu vật cho thấy... đem khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ở... rồi ổn định toan ở tại mức...

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…

Thống kê cho thấy số/lượng... kể từ... cho tới... đã tiếp tục tăng cuống quýt đôi/giảm 50%.

The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.

Tôi tin yêu rằng Quý doanh nghiệp nên đặc trưng suy nghĩ... cho địa điểm cần thiết tuyển chọn dụng vì như thế...

I believe…should be considered ahead of other candidates because…

Một số người cho rằng nó tức là...

…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…

Xem thêm: Top 7 Local Brand được yêu thích nhất ở Việt Nam hiện nay

Vui lòng gửi lại cho Cửa Hàng chúng tôi bạn dạng thích hợp đồng đem chữ ký trong tầm 10 ngày sau khoản thời gian có được.

Please return a signed copy of the contract no later phàn nàn 10 days of the receipt date.

Cần vừa lòng những đòi hỏi gì nhằm có được trợ cung cấp dành riêng cho người chuyên nghiệp sóc?

What are the requirements lớn be eligible for the carer's allowance?

Các các bạn tiếp tục định ngày cho ăn hỏi chưa?

Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?

Như tiếp tục thỏa thuận hợp tác bởi vì câu nói., Cửa Hàng chúng tôi van gửi thích hợp đồng cho ông/bà ký.

In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.

Để có được trợ cung cấp tôi nên bảo vệ cho người tàn phế từng nào giờ một tuần?

How many hours a week vì thế I have lớn spend caring for the person lớn be eligible lớn apply for the benefits?

Nếu Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được gì cho ông/bà, van hãy cho Cửa Hàng chúng tôi biết.

If we can be of any further assistance, please let us know.

Các ví dụ này là những ví dụ minh họa vượt trội cho...

These explanations complement each other and help lớn illuminate the phenomenon of…

Có quy tắc ví dụ nào là cho việc nhập vào những loại phi bạn dạng địa hoặc không?

Are there specific rules for importing non-native species?

., tôi được biết doanh nghiệp ông/bà đang được tuyển chọn nhân sự cho địa điểm... tuy nhiên tôi đặc biệt quan hoài.

I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.

Tôi đặc biệt phấn khởi lòng viết lách thư reviews cho... nhằm cậu ấy ứng tuyển chọn vô địa điểm...

...has asked má lớn write a letter of recommendation lớn accompany his application for… . I am very pleased lớn vì thế sánh.

Tôi cỗ vũ và trọn vẹn tin yêu tưởng rằng... là 1 trong ứng cử viên sáng sủa giá bán cho lịch trình của ông/bà.

I enthusiastically recommend...as a promising candidate.

Chúng tôi van mạn luật lệ nhắc ông/bà rằng tiếp tục quá hạn thanh toán giao dịch cho...

May we remind you that your payment for...is overdue.

Chúng tôi ham muốn bịa một chống hội thảo chiến lược cho 100 người.

We would lượt thích lớn reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.

Theo như kê khai của Cửa Hàng chúng tôi, Cửa Hàng chúng tôi vẫn ko có được giao dịch chuyển tiền của ông/bà nhằm thanh toán giao dịch cho hóa đơn phía trên.

According lớn our records, we have not yet received a remittance for above invoice.

Ví dụ về đơn ngữ

Sports, woodworking, singing, khiêu vũ, sewing, and other activities fill the days with many opportunities for fun.

It is already turning towards a public which goes lớn the theatre navely and for fun.

Xem thêm: Lịch Sử CLB Mordovia - Hành Trình Vẻ Đẹp Và Thăng Trầm

She jumped pole vault just for fun, achieved 360 cms in training after 3 months practice nonetheless never competed in this sự kiện.

More phàn nàn 200 years ago it was the only transportation which was used for fun, lớn drive down into the valley and other tasks.

He used lớn train all by himself without coach assistance, and he used lớn enter these competitions just for fun.